[Skip Main Navigation]
Üdvözöljük a Koli.hu portálon

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KITÖLTÉSÉHEZ
2016/2017. tanév 2. félév


A kitöltési útmutató első felében a 2016/2017. tanév 2. félévére szóló póteljárással kapcsolatos lényeges információkat soroljuk el. A második felében található a pályázók szociális helyzetének igazolásához szükséges, a pályázathoz csatolandó igazolások felsorolása.

Érvényes pályázatot nyújthatnak be:

 • - akik erre a tanévre szóló rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot sem a júniusi, sem az augusztusi benyújtáskor nem adtak le,
 • - akik a fenti eljárásban ugyan pályáztak, de OLYAN változás állt be a szociális helyzetükben, amelynek a következtében valamely, a júniusi vagy augusztusi eljárás során még meg nem állapított új vagy magasabb kiemeltösztöndíj-kategóriába kerülnek.

Nem lesz érvényes a pályázata annak, aki:

 • - erre a tanévre a júniusi vagy az augusztusi benyújtáskor már adott le rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot ÉS időközben sem került új, a júniusi vagy augusztusi eljárás során még meg nem állapított kiemeltösztöndíj-kategóriába.

Tehát: Mindazoknak, akik a tanév 1. félévre elnyerték a rendszeres szociális ösztöndíjat, nem szükséges (és alapesetben nem is lehet) újrapályázni. Kivéve, ha az időközben bekövetkezett változások miatt besorolhatóvá válnak valamely új vagy magasabb kiemeltösztöndíj-kategóriába. (Pl., ha a pályázó elérte az 1. féléves, 60 pontban megállapított ponthatárt és 7000 Ft-os havi ösztöndíja volt az 1. félévben, de időközben az önkormányzat gyermekvédelmi kedvezményt állapított meg számára és így 11900 Ft-os ösztöndíjra lenne jogosult. Vagy pl., ha a gyermekvédelmi kedvezmény, vagyis a hátrányos helyzetű kategória megállapítása és a ponthatár átlépése nyomán eddig 11900 Ft-ot kapott havonta, időközben azonban született egy gyereke és ezzel a családfenntartó kategóriába került, vagyis 23800 Ft-ra lesz jogosult.) Ilyen esetekben célszerű újra pályázni.

Segítségképpen: az alábbi kiemeltösztöndíj-kategóriák léteznek:

1. havi 23800 Ft-os ösztöndíjat eredményez a ponthatár átlépése és az alábbi kategóriák valamelyikének szabályzat szerinti igazolása:

 • a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • b) halmozottan hátrányos helyzetű (a jegyző védelembe vette, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította ÉS kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen), vagy akit tartós nevelésbe vettek,
 • c) családfenntartó (saját gyermeke van), vagy
 • d) nagycsaládos (legalább két eltartott testvére van), vagy
 • e) árva.

2. havi 11900 Ft-os ösztöndíjat eredményez a ponthatár átlépése és az alábbi kategóriák valamelyikének szabályzat szerinti igazolása:

 • a) hátrányos helyzetű (a jegyző védelembe vette, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította), vagy
 • b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • c) félárva.

A PÁLYÁZATOT EZEN HONLAP ONLINE JELENTKEZÉSI LAP MENÜPONTJÁBA BELÉPVE LEHET KITÖLTENI.

Az űrlap véglegesítésével a rendszer egy pdf-fájlt küld a kérvényen megadott e-mail címre, amelyet ki kell nyomtatni, a szükséges igazolásokat csatolni és a megadott leadási helyek egyikén benyújtani.

A tapasztalatok alapján azt javasoljuk, hogy mindenképpen biztonságos levelezőfiókot adjanak meg a lapon, egyes levelezőrendszerekben (pl. citromail, indamail, vipmail) nem vagy nagyon nehezen érkezett meg a szerverünk által küldött pdf-fájl.

A kérvényeket és az igazolásokat a pályázónak személyesen vagy meghatalmazottja útján kell leadnia 2017. február 20-24. között az alábbi helyeken. Postán, faxon vagy e-mailben beküldött űrlapot és igazolást nem áll módunkban elfogadni. Az eljárásért nem kell eljárási díjat fizetni.

Kérvények leadási helyeLeadásra jogosult kar(ok)Kérvényszedési időpontok
Böszörményi úti campus (Böszörményi út 138.)
Veres Péter Kollégium GTK HÖK
GTK, MÉKH, K: 10-14 óra; Sz, Cs: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
Klinikai campus (Nagyerdei körút 98.)
Markusovszky Lajos III. Kollégium Hallgatói Központ
ÁOK, FOK, GYTK, NKH, K: 10-14 óra; Sz, Cs: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
Nyíregyházi Kollégium
(Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 58-60.)
EKH, K: 10-14 óra; Sz, Cs: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
Központi campus (Egyetem tér 1.)
Kossuth Lajos III. Kollégium 3026-os többcélú terem
BTK, TTK, ZK, Kossuth Lajos
Kollégiumok lakói (kartól függetlenül)
H, K: 10-14 óra; Sz, Cs: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
Kassai úti campus (Kassai út 26.)
ÁJK oktatási épület (volt KTK) aula
ÁJK, IK,
Campus Hotel lakói (kartól függetlenül)
H, K: 10-14 óra; Sz, Cs: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
MK campus (Ótemető utca 2-4.)
Borsos József Kollégium Koll. Biz. iroda
MKH, K: 12-15 óra; Sz, Cs: 10-14 óra;
P: 8-12 óra
Hajdúböszörményi Kollégium
(Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.)
GYFKH, K: 12-14 óra; Sz, Cs: 10-14 óra;
P: 8-12 óra

FIGYELEM! A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ 2017. FEBRUÁR 24. (PÉNTEK) 12 ÓRA!

Az ezt követően beérkezett pályázatokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk.

A leadási pontokon kívül az érdeklődők az alábbi időpontokban bővebb felvilágosítást kérhetnek az 52/512-920-as számon, vagy az 52/512-900 szám 22240-es mellékén:

Hétfőtől Csütörtökig 9-15 óra; Péntek 9-13 óra között

Nagyon fontos! Kérjük a pályázókat, hogy a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtalálható személyi adataikat ellenőrizzék, szükség esetén azokat javíttassák az illetékes kari tanulmányi osztállyal vagy az annak feladatait ellátó más egyetemi szervezettel.

Bármely ösztöndíj utalásának technikai feltétele, hogy a Neptun-rendszerben a hallgató bankszámlaszáma, magyarországi adóazonosító jele és állandó lakcíme (helyesen) fel legyen tüntetve.

A pályázatokat 2017. március 3-ig elbíráljuk. A határozatokat ezt követően tesszük közzé ezen honlap Elbírált szociálisösztöndíj-pályázat eredménye menüpontjában.

Kérelmedet szociális rászorultságod alapján bíráljuk el (eltartók és eltartottak aránya a családban, egy főre eső éves bruttó jövedelem, a lakóhelynek a kollégium helyétől - Debrecen, Hajdúböszörmény, Nyíregyháza - autóstérképen mért távolsága, a kérelmező vagy családtagjának súlyos betegsége), amelyet - a távolság kivételével - hitelt érdemlő módon igazolnod kell. Az igazolások benyújtása önkéntes, de aki nem adja be, annak az alacsony jövedelemre, illetve egyéb hátrányt okozó körülményekre való hivatkozását figyelmen kívül hagyjuk. Nem magyar nyelvű igazolások csatolása esetén fordítást kell mellékelni róluk. (Nem kell hivatalos fordításnak lennie, elfogadható az is, ha azt a pályázó maga végzi el.) Nem Magyarországon élő eltartók, családtagok esetén a pályázó szociális rászorultságának igazolására (pl. eltartó munkanélkülisége, nyugdíja, jövedelme) az alább felsorolt, magyarországi igazolásoknak értelemszerűen megfelelő dokumentumokat kell benyújtani.

Ha az egy főre eső éves bruttó jövedelem eléri vagy meghaladja a 2015. évi havi minimálbér (105.000 Ft) 24 szeresét, - ez 2.520.000 Ft - akkor a jövedelemre nem jár pont!

Amennyiben a család alacsony jövedelmét nem tudod megfelelően igazolni, akkor a jövedelemre nem kaphatsz pontot, de ha a kérvény utolsó oldalán lévő táblázatot kitöltöd és a benne szereplő, családszerkezetre vonatkozó adatokat az alábbiak szerint igazolod, akkor a családszerkezetre az állandó lakóhely képzési helytől való távolságára járó pontokat megkapod.

A szociális rászorultság bizonyítására elfogadjuk az alábbi igazolásokat:

ALACSONY JÖVEDELEMRE való hivatkozás esetén, ha AZ ELTARTÓ:

- önadózó: a területileg illetékes NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, korábban APEH) igazgatóság jövedelemigazolása a 2015. (akinek már rendelkezésére áll, a 2016.) évi személyi jövedelemről, ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2015. (2016.) évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, vagy nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adó-megállapítást. Ezeket az igazolásokat eredetiben kérjük benyújtani.

- egyetlen munkaviszonnyal rendelkezik, ÉS a munkáltató készíti az adóbevallását: az önadózótól kért igazolások, vagy "A 2015. (ha rendelkezésre áll már: a 2016.) évi személyi jövedelemadó megállapítása" (M29/2015., akinél rendelkezésre áll már: M29/2016.) nyomtatvány fénymásolata a munkáltató által bélyegzővel és aláírással hitelesítve. Ennek hiányában, vagy ehelyett a "Munkáltatói igazolás a 2015. (vagy a 2016.) évi személyi jövedelemadó bevallásához" (M30/2015., ahol rendelkezésre áll: M30/2016.) nyomtatvány fénymásolata a munkáltató által bélyegzővel és aláírással hitelesítve, továbbá "Nyilatkozat a 2015. (vagy a 2016.) évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához" (NY29/2015., ahol rendelkezésre áll már: NY29/2016.) nyomtatvány fénymásolata arról, hogy a munkáltató készítette el az eltartó adóbevallását, amelynek tartalma megegyezik az M30/2015. (illetve az M30/2016.) nyomtatvány tartalmával. Az M30+NY29 igazolások csak együttesen, „párban” igazolják hitelt érdemlően az adott eltartó jövedelmi viszonyait.

- mezőgazdasági őstermelő (amennyiben kizárólag az őstermelési tevékenységgel foglalkozik): az önadózótól kért (tehát NAV-jövedelem)igazolás(ok), vagy a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2015. (ha rendelkezésre áll: a 2016.) évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, továbbá az előző évi őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap fénymásolata az őstermelő saját kezű aláírásával hitelesítve;

- nyugdíj mellett más jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjas (öregségi nyugdíjas, rehabilitációs járadékos, rendszeres szociális járadékos stb.): a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalos igazolása a havi nyugdíj várható összegének éves (2017) megállapításáról; vagy a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi nyugdíjszelvény, vagy a nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve. Mindezek mellett a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2015. (vagy a 2016.) évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki (ún. megtagadó határozat), mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be. A nyugdíjas eltartó jövedelemének kiszámításához a nyugdíjösszegről szóló igazolások és a NAV-határozat benyújtása (utóbbi eredetiben!) egyaránt szükséges!

- nyugdíjazása folyamatban van: a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolása a nyugdíj várható összegéről, továbbá a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2015. (illetve a 2016.) évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be;

- nyugdíj mellett más (munka)jövedelemmel rendelkező nyugdíjas: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalos igazolása a havi nyugdíj várható összegének éves megállapításáról; vagy a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi nyugdíjszelvény, a nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve; mindezek mellett az önadózóktól kért igazolások. A nyugdíjas eltartó jövedelemének kiszámításához a nyugdíjösszegről szóló igazolások és a NAV-határozat benyújtása (utóbbi eredetiben!) egyaránt szükséges.

- munkanélküli: ha járadékos: a munkaügyi központ három hónapnál nem régebbi igazolása a 2017. évben folyósított munkanélküli járadék (havi vagy napi) összegére vonatkozóan; ha nem részesül járadékban: a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az eltartó regisztrált munkanélküli a hallgató ösztöndíjpályázata leadásának időpontjában és onnan nem kap ellátást, továbbá az illetékes önkormányzat ugyancsak három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy ugyanezen időpontban részesül-e vagy sem jövedelempótló támogatásban, illetve foglalkoztatják-e közfoglalkoztatásban, ha igen, milyen bérösszeggel.

- huzamosabb ideig táppénzen van: az önadózótól, illetve a nem önadózótól kért jövedelemigazolás(ok) és a kezelő orvos igazolása a táppénz (várható) időtartamáról;

- gyermekgondozási segélyt, ápolási segélyt kap: a folyósító szerv (államkincstár, önkormányzat) igazolása arról, hogy az említett juttatást a hallgató pályázata benyújtásának időpontjában is folyósítják az eltartó részére (tehát nem arról, hogy valamikor, korábban a jogosultságot megállapították!);

- háztartásbeli: a lakóhely szerint illetékes önkormányzat igazolása, amely egyértelműen tartalmazza a háztartásbeli eltartotti státuszt. Ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2015. (ha rendelkezésre áll: a 2016.) évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, továbbá a munkaügyi központ három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy az eltartót nem tartják nyilván regisztrált munkanélküliként, továbbá a lakóhely szerint illetékes önkormányzat ugyancsak három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy az eltartó részére semmilyen ellátást nem biztosítanak a pályázat benyújtásának időpontjában. Ettől a három szervtől a megjelölt igazolások együttes benyújtása szükséges.

ELTARTOTT TESTVÉR esetén:

- 16 éves kor alatt: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata a szülő saját kezű aláírásával hitelesítve;

- 16 éves kor felett: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata mellett a testvér három hónapnál nem régebbi iskolalátogatási igazolása nappali tagozatos tanulmányok folytatatásáról (államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben) a pályázat benyújtásának időpontjában, a 2016/2017. tanév 2. félévére vonatkozólag. Ha a jelentkező és testvéreinek vezetékneve és/vagy az anyakönyvi kivonatban szereplő szülők nevei nem egyeznek meg, indokolni kell, hogy miért tartoznak egy háztartáshoz. A szociális rászorultság szempontjából nem vehető figyelembe a nem nappali tagozatos és/vagy nem aktív tanulói/hallgatói jogviszonyban lévő vagy munkanélküli testvér.

ELVÁLT SZÜLŐK esetén: a házassági bontóper(ek)ben hozott bírósági határozat(ok) rendelkező részének másolata(i), ide értve a gyermekelhelyezésre vonatkozó rendelkező részt vagy megegyezést is.

ELVÁLT SZÜLŐK ÚJ HÁZASSÁGA, ÉLETTÁRSI KAPCSOLATA esetén: ekkor az új házastárs/élettárs is eltartónak minősül. Ebben az esetben az előző házasság(ok) bontópere(i)ben hozott bírósági határozat rendelkező részének másolata, továbbá az új házasságról kiállított házassági anyakönyvi kivonat másolata szükséges.

ELHUNYT SZÜLŐ esetén: halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata.

HA A SZÜLŐK KÜLÖN ÉLNEK, VAGY HA NEM A SZÜLŐ AZ ELTARTÓ: három hónapnál nem régebbi okmányirodai lakcímnyilvántartói igazolás arról, hogy a pályázó által megjelölt lakcímen ki lakik, kik laknak. Ha a szülők nem váltak el, de külön élnek, az a szülő minősül eltartónak, amelyikkel a pályázó közös háztartásban él. Ha ilyen módon a családszerkezet nem igazolható, akkor környezettanulmány szükséges. A környezettanulmány kiállítását a KFSZB kérheti az illetékes önkormányzattól, vagy családsegítő szolgálattól, ezért azt javasoljuk, hogy ilyen kéréssel fordulj a szociális referensekhez. De! Figyelem! Ha a pályázó bejelentett lakcíme eltér szülei lakcímétől („öneltartó”), a családszerkezetre adható pontszám megegyezik az élő szülők és testvérek száma és kereseti besorolása szerint a táblázat alapján adható pontszámmal. Ettől eltérni csak a KFSZB egyedi döntése értelmében, környezettanulmány alapján lehet. Ha a pályázó és eltartóinak bejelentett lakcíme megegyezik a pályázó nagyszülőjének bejelentett lakcímével, a nagyszülőt – kizárólag abban az esetben, ha bármilyen jogviszonyból származó jövedelme igazolásra kerül – eltartottként kell számítani, ugyanakkor az egy főre jutó éves bruttó jövedelem megállapításakor a jövedelmét (mint eltartóét) kell figyelembe venni.

HÁZASTÁRS esetén: házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, továbbá

- ha a házastárs az eltartó (nappali tagozatos PhD hallgató, nem nappali tagozatos tanuló, hallgató, munkaviszonyban van vagy munkanélküli): az "Alacsony jövedelemre való hivatkozás esetén" bekezdésekben említett igazolások;

- ha nem a házastárs az eltartó (nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató): ekkor a szülők minősülnek eltartónak a jelentkezőre és a jelentkező gyermekére nézve is, ebben az esetben a házastárs iskolalátogatási igazolását és az eltartók fentebb felsorolt igazolásait kell benyújtani.

SAJÁT GYERMEK ESETÉN: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata.

ELTARTÓ, TESTVÉR VAGY A HALLGATÓ SAJÁT BETEGSÉGE esetén: kórházi zárójelentés, szakorvosi igazolás vagy ambuláns lap fénymásolata az eltartó, illetve a jelentkező saját kezű aláírásával hitelesítve. Ha a zárójelentés egy évnél régebbi, akkor a zárójelentés fénymásolata aláírással hitelesítve és orvosi igazolás a betegség fennállásáról a szociális ösztöndíj igénylésének időpontjában. Ha a zárójelentés rosszul olvasható vagy idegen nyelvű, akkor olvasható magyar nyelvű megjegyzéssel kell kiegészíteni.

HÁTRÁNYOS HELYZET ESETÉN:

 • - ha a pályázót a jegyző védelembe vette: az állandó lakóhely szerint illetékes jegyző határozatának fénymásolata vagy a jegyző által kiállított igazolás
 • - ha a pályázó rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének döntése alapján kiállított igazolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről
 • - ha a pályázó állami gondozott, illetve gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: a területileg illetékes szociális és gyámhivatal (a kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szerve) határozatának fénymásolata, illetve az általa erre vonatkozóan kiállított igazolás

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET ESETÉN: a hátrányos helyzet esetén szükséges igazolások, továbbá

 • - amennyiben a törvényes felügyeletet ellátó szülő(k), eltartó(k) legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányai(ka)t fejezték be sikeresen: a szülő(k), eltartó(k) törvényes nyilatkozata, amelyet két tanú jelenlétében, büntetőjogi felelősség tudatában tett(ek),
 • - ha a pályázót nevelésbe vették: a területileg illetékes szociális és gyámhivatal (a kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szerve) által kiállított igazolás

FOGYATÉKOSSÁG ESETÉN:

 • 1.) a közoktatási tanulmányok során fennálló fogyatékosság esetén: amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, abban az esetben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott bizottság jogosult a szakvélemény kiállítására.
  • érzékszervi fogyatékosság esetén:
  • - hallássérült - Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • - látássérült - Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • testi fogyatékosság esetén:
  • - mozgássérült - Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • beszédfogyatékosság esetén: - Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • autizmus esetén:
  • - fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, vagy
  • - Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, vagy
  • - Vadaskert Kórház és Szakambulancia, vagy
  • - Budapesti Korai Fejlesztő Központ
  • megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenesség esetén: a fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok
 • 2.) a közoktatási tanulmányok alatt nem diagnosztizált, illetve azt követően keletkezett fogyatékosság esetén: a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított igazolás. A beszédfogyatékosság, hallássérültség, látássérültség, mozgássérültség utólagosan akkor tekinthető fogyatékosságnak, ha valamilyen rendkívüli baleset vagy betegség következtében történt.

Fogyatékosság igazolása esetén az a szakértői vélemény fogadható el, amelyben ismertetik az előzményeket, a vizsgálati eredményeket, BNO kóddal jelölik a fogyatékosság típusát és fokát. Az összegzésben szövegesen leírják a fogyatékosság megállapítását, típusának és fokának megnevezésével. Szerepeltetni kell továbbá a pályázó személyes adatait (születési név, születési hely, születési dátum, anyja születési neve, állandó lakóhely), a kiállító szakértői bizottság adatait (megnevezés, cím), valamint a bizottság képviselőjének aláírásával és bélyegzővel kell ellátni. A középiskolai tanulmányok során fennálló fogyatékosság igazolható azzal is, ha a jelentkező rendelkezik a középiskola határozatával, amely bizonyítja, hogy az érettségi vizsga során kedvezményekben részesült.

KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR JELENTKEZÉSE ESETÉN: a fentiekben felsorolt, Magyarországon kiállított igazolások. Amennyiben a pályázó külföldön kiállított, idegen nyelvű igazolásokat kíván benyújtani, azok csak magyar nyelvű fordítással együtt fogadhatók el.

Figyelmen kívül kell hagyni azokat az igazolásokat, amelyek nem tartoznak a felsorolt elfogadható igazolások közé (pl. munkáltatói keresetigazolás). Ezekben az esetekben az egy főre eső éves bruttó jövedelmet nem lehet értékelni, arra a pontrészre a pályázó 0 pontot kap. A szociális rászorultság ellenőrzésére a kari hallgatói juttatási bizottságok kérhetik a fénymásolatban beadott igazolások eredetijének bemutatását.

FIGYELEM! Ha a családban a felsorolt igazolásokkal nem egyértelműen vagy nehezen dokumentálható, súlyos szociális helyzet áll fenn (nem a szülők az eltartók, rossz családi viszonyok, öneltartó, háztartásbeli eltartó stb.) javasoljuk a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat által kiállított népesség-nyilvántartói (lakcím)igazolás benyújtását az adott lakcímen lakókról vagy a szintén az önkormányzat által készített, szociális helyzetre vonatkozó környezettanulmány benyújtását, mivel az eljárás során azt is figyelembe lehet venni. Öneltartó szociális helyzet esetében kizárólag a környezettanulmány az elfogadható igazolás!

FONTOS! Szociális juttatásra azok a hallgatók jogosultak, akik nappali tagozatos, államilag támogatott képzési formában vesznek részt, vagy tanulmányaikat államilag támogatott képzési formában kezdték meg, és az adott szakon, szakképzésben a megkezdett félévek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre.

Valótlan adatok közlése és a kérvény aláírás nélkül történő benyújtása a kérelem végleges elutasítását vonja maga után.

Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság

Legfrissebb hírek

koli.unideb.hu © 2006-2015 DE Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.