[Skip Main Navigation]
Üdvözöljük a Koli.hu portálon

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI, DIÁKOTTHONI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Felhívjuk figyelmedet, hogy a hiányosan kitöltött, aláíratlan vagy késve beérkezett, nem személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtott pályázatokat érdemben nem bíráljuk el, csak az érvénytelenségüket állapítjuk meg!

Benyújtási határidő: 2016. június 10. (péntek) 12 óra

A kollégiumra és a szociális ösztöndíjra való jogosultságot a DE hallgatói térítési és juttatási szabályzata határozza meg (4. §, 10. §, 11. §, 20. §, 23. §). Jogosultságodról nyilatkozatot kell tenned a jelentkezési lapon, amelyet ellenőrzünk az egyetemi adatbázis alapján. Az igénylőlap és ez a tájékoztató csak a legfontosabb kitöltési tudnivalókat, illetve a leglényegesebb információkat tartalmazza. A Debreceni Egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzatát, és benne az eljárás teljes leírását megtalálhatod a Debreceni Egyetem honlapján: http://www.unideb.hu > Az Egyetem > Szabályzatok menüpont alatt.

Nyilatkoznod kell arról, hogy milyen juttatásokra pályázol. Többféle juttatást is megjelölhetsz:

 • 1. - pályázhatsz csak rendszeres szociális ösztöndíjra vagy
 • 2. - csak kollégiumi/diákotthoni férőhelyre
 • 3. - kollégiumi/diákotthoni férőhelyre és rendszeres szociális ösztöndíjra.

Amennyiben kollégiumi/diákotthoni férőhelyre pályázol, válaszd ki a legördülő menüből a kollégiumokat, illetve a Campus Hotelt, majd add hozzá őket olyan sorrendben a listához, hogy felül, alacsonyabb sorszámmal azok legyenek, melyekbe leginkább szeretnél kerülni! Bármelyik kollégiumot megjelölheted, de kérjük, hogy az igényelt kollégiumok kiválasztásánál ügyelj arra, hogy csak olyan kollégiumot jelölj meg, ahová felvételed esetén be is költözöl.

A DEBRECENI EGYETEM MINDEN KOLLÉGIUMI ELHELYZÉSRE JOGOSULT HALLGATÓJA KÉPZÉSI SZINTTŐL FÜGGETLENÜL AZ EGYETEM BÁRMELY KOLLÉGIUMÁBA KÉRHETI FELVÉTELÉT!

A 2016/2017-es tanévben felsőbbéves doktorandusz hallgatók, valamint a felsőbbéves, mesterképzésben (MA, MSc) részt vevő hallgatók jelentkezési lapjukat szintén 2016. június 10-ig adják be, jelentkezésük a felsőbbéves hallgatókhoz hasonlóan online formában történik.

A 2016/2017-es tanévben elsőéves és elsőéves doktorandusz hallgatók a kérőlap kitöltésével kapcsolatos tájékoztatót az egyetemi felvételi értesítéssel együtt kapják meg. Pályázatuk leadási határideje augusztusban lesz, és szintén online formában jelentkezhetnek. A felsőfokú szakképzésből alapképzésre, az alapképzésből mesterképzésre most jelentkező hallgatók eldönthetik, hogy kérőlapjukat 2016. június 10-ig leadva a felsőbbéves eljárásban vesznek részt, vagy az alapképzésre, illetve a mesterképzésre való felvételük után, az elsőéves hallgatókkal együtt, augusztusban pályáznak. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy az elsőévesek eljárásában kizárólag a szociális helyzet jelenti az elbírálás alapját, a tanulmányi teljesítmény nem! Egyes férőhelytípusokra (pl. egyágyas szobák) az elsőéves eljárás során nem lehet pályázni.

A szakkollégiumok jelenlegi és oda 2016 során felvételt nyerő hallgatóinak is le kell adniuk a jelentkezési lapot! Az illetékes szakkollégiumok közzé fogják tenni azok listáját, akik 2016. szeptember 1-től szakkollégisták lesznek. Akik ezeken a listákon nem szerepelnek, a többi hallgatóval azonos feltételekkel vehetnek részt a felvételi eljárásban.

A külföldi állampolgárságú, magyar nemzetiségű, egyben miniszteri ösztöndíjas, debreceni képzési helyen tanulmányokat folytató hallgató csak a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumba adhatja le jelentkezését, az igénylőlapot azonban a Debreceni Egyetem többi hallgatójához hasonlóan ezen a honlapon kell kitöltenie. Figyelem! A szociális ösztöndíjra a miniszteri ösztöndíjas hallgatók is a többi hallgatóval azonos feltételek mellett pályázhatnak, azaz a kérelemben szociális helyzetüket a tájékoztatóban, illetve a szabályzatban említett igazolásokkal igazolniuk kell.

A kollégiumba/diákotthonba jelentkező, illetve szociális ösztöndíjra pályázó, fogyatékossággal élő hallgatóknak is minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet, mivel a kollégiumi felvételhez és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központnál történt regisztráció!

A személyi adatok kitöltésekor az online jelentkezési felületre a hálózati azonosítóddal és az ahhoz tartozó jelszóval léphetsz majd be. Tehát ugyanazokra a hitelesítő adatokra lesz szükség, mint amit a Neptunba történő belépéskor is használsz. További információ: http://directory.unideb.hu

Amennyiben kollégiumba/diákotthonba jelentkezel, a pályázat feltétele továbbá 600 Ft eljárási díj befizetése, amelyet a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszeren keresztül tehetsz meg.

A kollégiumi eljárási díj befizetéséhez először a gyűjtőszámlára kell utalni az összeget a szokásos módon. Tehát a közlemény rovatba az alábbiak kerüljenek: NK-neptunkód, név (példa: NK-AB1234 Kiss József). Az "NK-" előtag nagyon fontos a pénzügyi adminisztrációhoz!!! További információkhoz kattints ide.

Ezután következik a teljesítés a hallgatói felületen a következő módon: Pénzügyek -> Befizetés -> Tétel kiírás gomb -> Szolgáltatás jogcím választása -> Szolgáltatás típusa: Kollégiumi felvételi eljárási díj (600 Ft). Félév beállítást nem kell változtatni, tárgyat nem kell választani. A kiírt tétel teljesítése: Befizet opció kiválasztása -> Tovább -> Gyűjtőszámlás fizetés -> Befizet

A befizetési díjtételt nem elég csak kiírni, teljesíteni is kell! Nagyon fontos a kiírt tétel teljesítése, mert csak ekkor történik meg ténylegesen az eljárási díj befizetése!

A befizetést a kérelem leadásakor ellenőrzik, ezért kérjük, lehetőség szerint a kérelem leadása előtt legalább egy nappal teljesítsd az eljárási díj befizetését. Aki nem fizeti be az eljárási díjat, kizárja magát a kollégiumi felvételi eljárásból! Utólagos befizetésre nincs lehetőség!

Akik csak szociális ösztöndíjra pályáznak és kollégiumba/diákotthonba nem jelentkeznek, nem kell eljárási díjat fizetniük.

Az évfolyamot és szakot pontosan jelöld meg, mert súlyozza az ösztöndíjindexedre kapott pontszámot! Ha a kollégiumot, diákotthont teljesítmény alapján szeretnéd megpályázni, akkor az utolsó két lezárt féléved ösztöndíjindexe lesz a számítás alapja. Ha csak egy lezárt féléved van, mert pl. első évfolyamon vagy, akkor értelemszerűen annak az egy félévnek (praktikusan a 2015/2016. tanév 1. félévének) az eredményét kell feltüntetned, kitöltésnél a másik rubrikát hagyd üresen. Az ösztöndíjindex(ek) igazolásához csak akkor kell csatolnod indexoldal-fénymásolatokat (vagy az azt helyettesítő igazolást az elektronikus tanulmányi rendszerből), ha a két utolsó lezárt félévet vagy ezek közül az egyiket másik felsőoktatási intézményben végezted! Ha csak szociális ösztöndíjra pályázol, a kollégiumot, diákotthont csak szociális rászorultság alapján kívánod igénybe venni, akkor a kérőlap a tanulmányi eredményre vonatkozó részeit nem kell kitölteni.

Mint az a fentiekből is nyilvánvaló, a többféle tanulmányi mutató közül az ösztöndíjindex jelenti a pontszámítás alapját, ennek feltüntetését kérjük. Akinek az átlaga/ösztöndíjindexe nem haladja meg az 1.00-t (azaz a hallgató féléve tanulmányi ösztöndíj szempontjából érvénytelen), az adott félévre 0 pontot kap. Tanulmányi és szakmai munkád elbírálhatósága érdekében csatold az adott kérdésnél jelzett dokumentumokat állításaid alátámasztására (OTDK, demonstrátor, szakmai publikációk, államilag elismert nyelvvizsga stb.). Ennek elmulasztása esetén a kollégiumi bizottságok nem veszik figyelembe az itt közölt állításaidat. Nem szükséges ugyanakkor külön igazolni a sportösztöndíj elnyerését és a tehetséggondozási programban való részvételedet, mert ezek az adatok a központi egyetemi nyilvántartásból a pontozók rendelkezésére állnak.

A kollégiumi férőhelyek a következő táblázat alapján kerülnek feltöltésre:

kollégium neveteljesítmény alapján szociális alapon
Arany Sándor Diákapartman70%30%
Veres Péter Kollégium30%70%
Markusovszky Lajos Kollégium20%80%
Nyíregyházi Kollégium30%70%
Kossuth Lajos I-II. Kollégium90%10%
DE - DRHE Kossuth Lajos III. Kollégium60%40%
Tisza István Kollégium75%25%
Vámospércsi Úti Kollégium50%50%
Weiner Leó Kollégium42%58%
Borsos József Kollégium25%75%
Hajdúböszörményi Kollégium40%60%
Campus Hotel háromágyas férőhelyek50%50%
Campus Hotel kétágyas férőhelyek50%50%
Campus Hotel egyágyas férőhelyek100%0%
Sportkollégium50%50%

Ha a kollégiumokat vagy a Campus Hotelt szociális rászorultságod miatt kívánod igénybe venni, vagy rendszeres szociális ösztöndíjat kérsz, rászorultságodat igazolnod kell. Az igazolások benyújtása önkéntes, de aki nem vagy nem az alább feltüntetettek szerint adja be azokat, annak az alacsony jövedelemre, illetve egyéb hátrányt okozó körülményekre való hivatkozását figyelmen kívül hagyjuk.

Ha az egy főre eső éves bruttó jövedelem eléri vagy meghaladja a 2015. évi havi minimálbér (105.000 Ft) 24 szeresét, - ez 2.520.000 Ft - akkor a jövedelemre nem jár pont! Amennyiben a család alacsony jövedelmét nem tudod megfelelően igazolni, akkor a jövedelemre nem kaphatsz pontot, de ha a kérvény utolsó oldalán lévő táblázatot kitöltöd és a benne szereplő, családszerkezetre vonatkozó adatokat az alábbiak szerint igazolod, akkor a családszerkezetre az állandó lakóhely képzési helytől való távolságára járó pontokat megkapod.

Elfogadjuk az alábbi igazolásokat:

ALACSONY JÖVEDELEMRE való hivatkozás esetén, ha AZ ELTARTÓ:

- önadózó: a területileg illetékes NAV igazgatóság (régi nevén APEH) jövedelemigazolása a 2015. évi személyi jövedelemről, ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2015. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, vagy nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adó-megállapítást. Ezeket az igazolásokat eredetiben kérjük benyújtani.

- egyetlen munkaviszonnyal rendelkezik, ezért a munkáltató készíti az adóbevallását: az önadózótól kért igazolások, vagy "A 2015. évi személyi jövedelemadó megállapítása" (M29/2015) nyomtatvány fénymásolata a munkáltató által bélyegzővel és aláírással hitelesítve. Ennek hiányában vagy e helyett a "Munkáltatói igazolás a 2015. évi személyi jövedelemadó bevallásához" (M30/2015) nyomtatvány fénymásolata a munkáltató által bélyegzővel és aláírással hitelesítve, továbbá "Nyilatkozat a 2015. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához" (NY29/2015) nyomtatvány fénymásolata arról, hogy a munkáltató készítette el az eltartó adóbevallását, amelynek tartalma megegyezik az M30/2015 nyomtatvány tartalmával együttes benyújtása is lehetséges. Az M30+NY29 igazolások csak együttesen, „párban” igazolják hitelt érdemlően az adott eltartó jövedelmi viszonyait.

- mezőgazdasági őstermelő (amennyiben kizárólag az őstermelési tevékenységgel foglalkozik): az önadózótól, illetve a nem önadózótól kért igazolás(ok), valamint az előző évi őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap fénymásolata az őstermelő saját kezű aláírásával hitelesítve;

- nyugdíj mellett más jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjas (öregségi nyugdíjas, rehabilitációs járadékos, rendszeres szociális járadékos, stb.): a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalos igazolása a havi nyugdíj várható összegének éves megállapításáról; vagy a nyugdíjas igazolvány és az utolsó nyugdíjszelvény, a nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve; mindezek mellett a területileg illetékes NAV igazgatóság (régi nevén APEH) határozata arról, hogy a 2015. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki (ún. megtagadó határozat), mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be. A nyugdíjas eltartó jövedelemének kiszámításához a nyugdíjösszegről szóló igazolások és a NAV-határozat benyújtása (utóbbi eredetiben!) egyaránt szükséges.

- nyugdíjazása folyamatban van: a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolása a nyugdíj várható összegéről, továbbá a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2015. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be;

- nyugdíj mellett más (munka-, vállalkozói stb.) jövedelemmel rendelkező nyugdíjas: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalos igazolása a havi nyugdíj várható összegének éves megállapításáról; vagy a nyugdíjas igazolvány és az utolsó nyugdíjszelvény, a nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve; mindezek mellett az önadózótól kért igazolások. A nyugdíjas eltartó jövedelemének kiszámításához a nyugdíjösszegről szóló igazolások és a NAV jövedelemigazolás benyújtása (utóbbi eredetiben!) egyaránt szükséges.

- munkanélküli: ha járadékos: a munkaügyi központ egy hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy a hallgató pályázatának benyújtásakor az eltartója milyen összegű munkanélküli járadékot kap. Ha nem részesül járadékban: a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az eltartó regisztrált munkanélküli a hallgató kollégiumi és vagy ösztöndíjpályázata leadásának időpontjában és onnan nem kap ellátást, továbbá az illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy ugyanezen időpontban részesül-e vagy sem jövedelempótló támogatásban, illetve foglalkoztatják-e közfoglalkoztatásban, ha igen, milyen bérösszeggel.

- huzamosabb ideig táppénzen van: az önadózótól, illetve a nem önadózótól kért igazolás(ok) és a kezelő orvos igazolása a keresőképtelenség (várható) időtartamáról;

- gyermekgondozási segélyt, ápolási segélyt kap: a folyósító szerv (államkincstár, önkormányzat) igazolása arról, hogy az említett juttatást a hallgató pályázata benyújtásának időpontjában is folyósítják az eltartó részére (tehát nem arról, hogy valamikor, korábban a jogosultságot megállapították!);

- háztartásbeli: a lakóhely szerint illetékes önkormányzat igazolása, amely egyértelműen tartalmazza az eltartó háztartásbeli státuszát. Ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról (eredetiben), hogy a 2015. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, továbbá a területileg illetékes munkaügyi központ igazolása arról, hogy az eltartót nem tartják nyilván regisztrált munkanélküliként, továbbá a lakóhely szerint illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy az eltartó részére semmilyen ellátást nem biztosítanak a hallgató pályázata benyújtásának időpontjában. Ettől a három szervtől a megjelölt igazolások együttes benyújtása szükséges.

ELTARTOTT TESTVÉR esetén:

- 16 éves kor alatt: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata a szülő saját kezű aláírásával hitelesítve;

- 16 éves kor felett: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata mellett a testvér iskolalátogatási igazolása nappali tagozatos tanulmányok (felsőoktatásban tanuló testvér esetén a 2015/2016-os tanév 2. félévében aktív státuszú) folytatásáról a kollégiumi felvételi időpontjában. Ha a jelentkező és testvéreinek vezetékneve és/vagy az anyakönyvi kivonatban szereplő szülők nevei nem egyeznek meg, indokolni és igazolni kell (pl. hatályos gyámhivatali határozattal vagy lakcímnyilvántartói igazolással), hogy miért tartoznak egy háztartáshoz. A szociális rászorultság szempontjából nem vehető figyelembe a nem nappali tagozatos, illetve nem aktív tanulói/hallgatói jogviszonyban lévő vagy munkanélküli testvér.

ELVÁLT SZÜLŐK esetén: a házassági bontóper(ek)ben hozott bírósági határozat(ok) rendelkező részének másolata(i), ide értve a gyermekelhelyezésre vonatkozó rendelkező részt is.

ELVÁLT SZÜLŐK ÚJ HÁZASSÁGA, ÉLETTÁRSI KAPCSOLATA esetén: ekkor az új házastárs/élettárs is eltartónak minősül. Ebben az esetben az előző házasság(ok) bontópere(i)ben hozott bírósági határozat rendelkező részének másolata, továbbá az új házasságról kiállított házassági anyakönyvi kivonat másolata szükséges.

ELHUNYT SZÜLŐ esetén: halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata.

HA A SZÜLŐK KÜLÖN ÉLNEK, VAGY HA NEM A SZÜLŐ AZ ELTARTÓ: három hónapnál nem régebbi okmányirodai lakcímnyilvántartói igazolás arról, hogy a pályázó által megjelölt lakcímen ki lakik, kik laknak. Ha a szülők nem váltak el, de különélnek, az a szülő minősül eltartónak, amelyikkel a pályázó közös háztartásban él. Ha ilyen módon a családszerkezet nem igazolható, akkor önkormányzati környezettanulmány szükséges. A környezettanulmány kiállítását a KFSZB kérheti az illetékes önkormányzattól, vagy családsegítő szolgálattól, ezért azt javasoljuk, hogy ilyen kéréssel fordulj a szociális referensekhez. De! Figyelem! Ha a pályázó bejelentett lakcíme eltér szülei lakcímétől („öneltartó”), a családszerkezetre adható pontszám megegyezik az élő szülők és testvérek száma és kereseti besorolása szerint a táblázat alapján adható pontszámmal. Ettől eltérni csak a KFSZB egyedi döntése alapján, környezettanulmány alapján lehet. Ha a pályázó és eltartóinak bejelentett lakcíme megegyezik a pályázó nagyszülőjének bejelentett lakcímével, a nagyszülőt – kizárólag abban az esetben, ha bármilyen jogviszonyból származó jövedelme igazolásra kerül – eltartottként kell számítani, ugyanakkor az egy főre jutó éves bruttó jövedelem megállapításakor a jövedelmét (mint eltartóét) kell figyelembe venni.

HÁZASTÁRS esetén: házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, továbbá

- ha a házastárs az eltartó (nappali tagozatos PhD hallgató, nem nappali tagozatos tanuló, hallgató, munkaviszonyban van vagy munkanélküli): az "Alacsony jövedelemre való hivatkozás esetén" bekezdésekben említett igazolások;

- ha nem a házastárs az eltartó (nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató): ekkor a szülők minősülnek eltartónak a jelentkezőre és a jelentkező gyermekére nézve is, ebben az esetben a házastárs iskolalátogatási igazolását és az eltartók fentebb felsorolt igazolásait kell benyújtani.

SAJÁT GYERMEK ESETÉN: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata.

ELTARTÓ, TESTVÉR VAGY A HALLGATÓ SAJÁT BETEGSÉGE esetén: kórházi zárójelentés vagy szakorvosi igazolás fénymásolata az eltartó, illetve a jelentkező saját kezű aláírásával hitelesítve. Ha az igazolás egy évnél régebbi, akkor a zárójelentés fénymásolata aláírással hitelesítve és orvosi igazolás a betegség fennállásáról a pályázat benyújtásának időpontjában. Ha a zárójelentés rosszul olvasható vagy latin nyelvű, akkor magyar nyelvű megjegyzéssel kell kiegészíteni.

HÁTRÁNYOS HELYZET ESETÉN:

 • - ha a pályázót a jegyző védelembe vette: az állandó lakóhely szerint illetékes jegyző határozatának fénymásolata vagy a jegyző által kiállított igazolás
 • - ha a pályázó rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének döntése alapján kiállított igazolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről
 • - ha a pályázó állami gondozott, illetve gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: a területileg illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat határozatának fénymásolata, illetve az általa erre vonatkozóan kiállított igazolás

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET ESETÉN: a hátrányos helyzet esetén szükséges igazolások, továbbá

 • - amennyiben a törvényes felügyeletet ellátó szülő(k) a pályázó tankötelezetté válásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányai(ka)t fejezte(k) be sikeresen: a szülő(k), eltartó(k) törvényes nyilatkozata, amelyet két tanú jelenlétében, büntetőjogi felelősség tudatában tett(ek);
 • - ha a pályázót tartós nevelésbe vették: a területileg illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat által kiállított igazolás

FOGYATÉKOSSÁG ESETÉN:

 • 1.) a közoktatási tanulmányok során fennálló fogyatékosság esetén: amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, abban az esetben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott bizottság jogosult a szakvélemény kiállítására.
  • érzékszervi fogyatékosság esetén:
  • - hallássérült - Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • - látássérült - Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • testi fogyatékosság esetén:
  • - mozgássérült - Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • beszédfogyatékosság esetén: - Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • autizmus esetén:
  • - fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, vagy
  • - Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, vagy
  • - Vadaskert Kórház és Szakambulancia, vagy
  • - Budapesti Korai Fejlesztő Központ
  • megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenesség esetén: a fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok
 • 2.) a közoktatási tanulmányok alatt nem diagnosztizált, illetve azt követően keletkezett fogyatékosság esetén: a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított igazolás. A beszédfogyatékosság, hallássérültség, látássérültség, mozgássérültség utólagosan akkor tekinthető fogyatékosságnak, ha valamilyen rendkívüli baleset vagy betegség következtében történt.

Fogyatékosság igazolása esetén az a Szakértői vélemény fogadható el, amelyben ismertetik az előzményeket, a vizsgálati eredményeket, BNO kóddal jelölik a fogyatékosság típusát és fokát. Az összegzésben szövegesen leírják a fogyatékosság megállapítását, típusának és fokának megnevezésével. Szerepeltetni kell továbbá a pályázó személyes adatait (születési név, születési hely, születési dátum, anyja születési neve, állandó lakóhely), a kiállító Szakértői bizottság adatait (megnevezés, cím), valamint a bizottság képviselőjének aláírásával és bélyegzővel kell ellátni. A középiskolai tanulmányok során fennálló fogyatékosság igazolható azzal is, ha a jelentkező rendelkezik a középiskola határozatával, amely bizonyítja, hogy az érettségi vizsga során kedvezményekben részesült.

KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR JELENTKEZÉSE ESETÉN: a fentiekben felsorolt, Magyarországon kiállított igazolások. Amennyiben a pályázó külföldön kiállított, idegen nyelvű igazolásokat kíván benyújtani, azok csak magyar nyelvű fordítással együtt fogadhatók el.

Figyelmen kívül kell hagyni azokat az igazolásokat, amelyek nem tartoznak a felsorolt elfogadható igazolások közé (pl. munkáltatói keresetigazolás). Ezekben az esetekben a szociális rászorultságnak a nem megfelelő dokumentummal igazolt részét (pl. egy főre eső éves bruttó jövedelem) nem lehet értékelni. A szociális rászorultság ellenőrzésére a kollégiumi bizottságok és a KHJB-k kérhetik a fénymásolatban beadott igazolások eredetijének bemutatását.

FIGYELEM! Ha a családban a felsorolt igazolásokkal nem egyértelműen vagy nehezen dokumentálható, súlyos szociális helyzet áll fenn (más az eltartó, rossz családi viszonyok, öneltartó, háztartásbeli eltartó stb.) javasoljuk a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat által készített, szociális helyzetre vonatkozó környezettanulmány benyújtását, mivel az eljárás során azt is figyelembe lehet venni. Öneltartó szociális helyzet esetében kizárólag a környezettanulmány az elfogadható igazolás.

FONTOS! Szociális juttatásra azok a hallgatók jogosultak, akik nappali tagozatos, államilag támogatott képzési formában vesznek részt, vagy tanulmányaikat államilag támogatott képzési formában kezdték meg, és az adott szakon, szakképzésben a megkezdett félévek száma alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. paragrafusa alapján meghatározott támogatási idő figyelembevételével jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre.

Valótlan adatok közlése és a kérvény aláírás nélkül történő benyújtása a kérelem végleges elutasítását vonja maga után. Szintén elutasítjuk azok kérvényét, akiknek kollégiumidíj-, késedelmidíj- vagy kártérítési tartozásuk van.

DE KFSZB

Legfrissebb hírek

koli.unideb.hu © 2006-2015 DE Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.