[Skip Main Navigation]
Üdvözöljük a Koli.hu portálon

„SZOLNOK VÁROS ÖSZTÖNDÍJA” PÁLYÁZAT
Pályázati felhívás

A Debreceni Egyetem Szolnok Megyei Jogú Város támogatásával „Szolnok Város Ösztöndíja” címmel pályázatot hirdet a szolnoki képzési helyű, első és felsőbb éves aktív hallgatói jogviszonyú alap- és mesterképzésben, valamint felsőoktatási szakképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatói számára, akik Jász-Nagykun-Szolnok megye településein állandó lakóhellyel rendelkeznek.
A pályázat benyújtásának feltételeit A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 18/D. § tartalmazza. A szabályzat elérhető a https://unideb.hu/hu/szabalyzatok oldalon.

A pályázat időtartama a 2019/2020-as tanév 10 hónapja.

A támogatási összeg 200 000 Ft (20 000 Ft/hó), amely két egyenlő részletben, a két tanulmányi félév vonatkozásában kerül folyósításra. Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató jogviszonya szünetel (passzív félévet vesz igénybe) vagy megszűnik, az ösztöndíjra való jogosultsága is megszűnik.

Több szakon aktív hallgatói jogviszonyú hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.

Kérjük a pályázókat, hogy a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtalálható személyi adataikat ellenőrizzék, szükség esetén azokat javíttassák az illetékes kari tanulmányi osztállyal vagy az annak feladatait ellátó más egyetemi szervezettel.
Bármely ösztöndíj utalásának technikai feltétele, hogy a Neptun-rendszerben a hallgató bankszámlaszáma, magyarországi adóazonosító jele és állandó lakcíme (helyesen) fel legyen tüntetve.

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • - a kitöltött pályázati űrlapot,
 • - hallgatói jogviszony igazolást (iskolalátogatási),
 • - amennyiben a pályázó nem rendelkezik rendszeres szociális ösztöndíjra benyújtott pályázattal, a szociális helyzet igazolását a DE Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 6. számú mellékletében előírt dokumentumokkal,
 • - elsőéves pályázó esetén a középiskolai tanulmányi eredmények igazolására az egyetemi felvételi eljárás során benyújtott dokumentumok másolatát,
 • - elsőéves pályázó esetén egyéb középiskolai szakmai tevékenység igazolását,
 • - felsőbb éves pályázó esetén egyéb szakmai, tudományos tevékenység igazolását,
 • - nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát.

Amennyiben a pályázó rendelkezik rendszeres szociális ösztöndíjra a 2019. szeptemberi vagy a 2020. februári eljárás során benyújtott pályázattal, ehhez a pályázathoz a szociális helyzetet igazoló dokumentumokat nem kell benyújtania, mivel a bíráló bizottság a rendszeres szociális ösztöndíjra benyújtott pályázaton elért pontszámot veszi figyelembe.

A pályázati űrlap itt érhető el. A kitöltött űrlapot kinyomtatás és aláírás után a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A pályázatot postai úton vagy személyesen a Debreceni Egyetem Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjába kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: Szolnok Város Ösztöndíja

Postai úton történő benyújtás esetén a postázási cím:

  Debreceni Egyetem HKSZK Szolnok Campus Hallgatói Adminisztrációs Iroda
  5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

Személyesen történő benyújtás esetén a pályázat leadási helye:

  DE HKSZK Szolnok Campus Hallgatói Adminisztrációs Iroda
  Nyitva tartás: hétfőtől péntekig minden nap 9-15 óra között
  5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A pályázat beérkezési határideje: 2020. március 6. (péntek) 12 óra

A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

A pályázat eredményéről a pályázók 2020. április 30-ig értesítést kapnak.

Dr. Szilvássy Zoltán s.k.
egyetemi tanár, rektor

Legfrissebb hírek

koli.unideb.hu © 2006-2017 DE Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.