[Skip Main Navigation]
Üdvözöljük a Koli.hu portálon

Rendkívüli járványügyi szociális ösztöndíj

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata, átérezve a koronavírus járvány második hullámának következtében nehéz helyzetbe került hallgatók életkörülményeit, úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló anyagi kereteket átcsoportosítva rendkívüli járványügyi szociális ösztöndíjjal igyekszik Nektek anyagi segítséget nyújtani. Az egyszeri ösztöndíjat azon hallgatók vehetik igénybe, akiknek valamely szülője vagy eltartója, öneltartó hallgató esetében saját maga, 2020. augusztus 1. után veszítette el a munkahelyét és emiatt a családot jelentős bevételkiesés sújtotta, vagy egyéb, a fertőzés következtében rendkívüli méltánylást érdemlő helyzet alakult ki családjában (haláleset, huzamosabb kórházi kezelést igénylő fertőzés, keresőképtelenség, tartós egészségkárosodás stb.)

Figyelem! Azok a hallgatók, akik a 2020/2021-es tanév első félévében már pályáztak a rendkívüli járványügyi szociális ösztöndíjra, a jelenlegi félévben ismét pályázhatnak, amennyiben az előző pályázatukban leírt helyzetük továbbra is fennáll.

A rendkívüli járványügyi szociális ösztöndíjra azok a hallgatók jogosultak, akik nappali tagozatos és állami ösztöndíjas képzési formában vesznek részt, vagy tanulmányaikat állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg, de átsorolásra kerültek önköltséges képzésre, azonban a képzési időből maradt még államilag támogatott félévük. (Például alapképzés esetén, ha a képzési idő 8 félév, és ha az 5. félév végén átsoroltak önköltséges képzésbe, akkor a 6., 7., 8. félévben, azaz még 3 félévig jogosult vagy a támogatásra.) Ez alapján azok pályázhatnak, akik az adott szakon, szakképzésben a megkezdett félévek száma alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-a alapján meghatározott támogatási idő figyelembevételével jogosultak lennének állami ösztöndíjas képzésben való részvételre.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. február 26. (péntek)

A pályázat benyújtására elsősorban postai úton van lehetőség.
A postacím: 4010 Debrecen, Postafiók 77.
A borítékra írjátok rá: "DEHÖK Rendkívüli járványügyi szociális ösztöndíj"

Személyes leadás esetén a pályázatot a DE Hallgatói Önkormányzat irodájába lehet benyújtani.
Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kossuth Lajos II. Kollégium 2A06. iroda

A kérelem formanyomtatványa letölthető innen. A kitöltött és saját kezűleg aláírt űrlap mellett a járványügyi helyzet következtében előállt élethelyzetre vonatkozó igazolások másolatát is mellékelni szükséges.

A szülő vagy eltartó (öneltartó hallgató esetén a pályázó) munkahelyének az elvesztését igazolni kell. Ennek érdekében kérjük, hogy nyújtsátok be a munkaszerződés felmondására vonatkozó dokumentum másolatát és/vagy három hónapnál nem régebbi igazolást arról, hogy az illetékes munkaügyi központ nyilvántartásában regisztrált munkanélküliként szerepel. Amennyiben nem a szülő az eltartó, három hónapnál nem régebbi lakcímnyilvántartó igazolást kérünk mellékelni arról, hogy az adott személy és a pályázó jelenleg is egy háztartásban él állandó bejelentett lakhellyel.
A családban előforduló, a pályázót, vagy valamely közvetlen hozzátartozóját érintő koronavírus megbetegedés miatti keresőképtelenség, tartós egészségkárosodás igazolása háziorvosi, szakorvosi igazolás vagy kórházi zárójelentés benyújtásával lehetséges. A családban történt haláleset esetén halotti anyakönyvi kivonat másolatának benyújtását is kérjük. Ha az érintett személy nem a pályázó vér szerinti szülője vagy édestestvére, az együttélésre vonatkozóan három hónapnál nem régebbi lakcímnyilvántartó igazolást kell mellékelni.

A pályázatot benyújtó hallgatókat tájékoztatjuk, hogy a kérelmen és az ahhoz mellékelt dokumentumokon szereplő személyes adatokat a hatályos jogszabályok alapján és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es rendelete értelmében kezeljük. Bővebb információ a honlap "Adatvédelmi tájékoztató" menüpontjában érhető el.

Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt űrlapot a szükséges igazolásokkal együtt határidőn belül szíveskedjetek benyújtani. A 2021. február 26. után postára adott, illetve aláírás nélküli pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

DE Hallgatói Önkormányzat

Legfrissebb hírek

koli.unideb.hu © 2006-2017 DE Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.