[Skip Main Navigation]
Üdvözöljük a Koli.hu portálon

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI, DIÁKOTTHONI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Felhívjuk figyelmet, hogy a hiányosan kitöltött, aláíratlan vagy késve beérkezett pályázatokat érdemben nem bíráljuk el, csak az érvénytelenségüket állapítjuk meg!
Az ilyen kérelmeket, kizárólag méltányossági kérelem alapján, másodfokon tudjuk figyelembe venni!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a pályázatokat kizárólag POSTAI ÚTON lehet benyújtani az alábbi címre:

DE Hallgatói Önkormányzat
Kollégiumi felvételi és szociális ösztöndíj
4010 Debrecen, Postafiók 77.

A KÉRVÉNYEK BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 2020. június 10. (szerda)

KÉRJÜK, HOGY A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK IGÉNYLÉSÉT MINÉL ELŐBB KEZDJÉK MEG, MERT A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET MIATT A KIÁLLÍTÁS ÉS A KÉZHEZVÉTEL IDEJE MEGNÖVEKEDHET!

Minden szükséges igazolás beszerezhető, azonban egyes hivatalok csak előre egyeztett időpontban fogadnak ügyfeleket, vagy kizárólag postai úton állnak rendelkezésre és postai küldeményként küldik ki a kiállított dokumentumokat. A hivatalos igazolások beszerzésének hosszadalmasabbá válása miatt a pályázat összeállítására a korábbi eljárásokhoz képest jóval több időt biztosítunk.

A kollégiumra és a szociális ösztöndíjra való jogosultságot a DE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata határozza meg (4. §, 10. §, 11. §, 20. §, 23. §). Jogosultságról nyilatkozni kell a jelentkezési lapon, amelyet az egyetemi adatbázis alapján ellenőrzésre kerül. Az igénylőlap és ez a tájékoztató csak a legfontosabb kitöltési tudnivalókat, illetve a leglényegesebb információkat tartalmazza. A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatát, amelyben megtalálható az eljárás teljes leírása, elérhető a Debreceni Egyetem honlapján: http://www.unideb.hu > Az Egyetem > Szabályzatok menüpont.

A kérvényben egyértelműen meg kell jelölni, hogy a jelentkező milyen juttatás(ok)ra kíván pályázni. Az alábbi lehetőségek közül lehet választani:

 • 1. - csak rendszeres szociális ösztöndíjra vagy
 • 2. - csak kollégiumi/diákotthoni férőhelyre vagy
 • 3. - kollégiumi/diákotthoni férőhelyre és rendszeres szociális ösztöndíjra egyszerre.

A kollégiumi/diákotthoni férőhelyre pályázó kiválaszthatja a legördülő menüből a kollégiumokat, illetve a Campus Hotelt, majd hozzáadhatja őket olyan sorrendben a listához, hogy felül, alacsonyabb sorszámmal azok legyenek, amelyekbe leginkább szeretne kerülni! Bármelyik kollégium megjelölhető, de kérjük, hogy az igényelt kollégiumok kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy csak olyan kollégiumot jelöljön meg, ahová felvétel esetén be is költözik.

A Debreceni Egyetem minden kollégiumi elhelyzésre jogosult hallgatója képzési szinttől függetlenül az egyetem bármely kollégiumába kérheti felvételét!

A 2020/2021-es tanévben felsőbb éves doktorandusz hallgatók, valamint a felsőbb éves, mesterképzésben (MA, MSc) részt vevő hallgatók jelentkezési lapjukat szintén 2020. június 10-ig küldjék be. Jelentkezésük a felsőbb éves hallgatókhoz hasonlóan online formában történik

A 2020/2021-es tanévben elsőéves és elsőéves doktorandusz hallgatók a kérőlap kitöltésével kapcsolatos tájékoztatót az egyetemi felvételi értesítéssel együtt kapják meg. Pályázatuk leadási határideje augusztusban lesz, és szintén online formában jelentkezhetnek. A felsőfokú szakképzésből alapképzésre, az alapképzésből mesterképzésre most jelentkező hallgatók eldönthetik, hogy pályázatukat 2020. június 10-ig beküldve a felsőbbéves eljárásban vesznek részt, vagy az alapképzésre, illetve a mesterképzésre való felvételük után, az elsőéves hallgatókkal együtt, augusztusban pályáznak. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy az elsőévesek eljárásában kizárólag a szociális helyzet jelenti az elbírálás alapját, a tanulmányi teljesítmény nem! Egyes férőhelytípusokra (pl. egyágyas szobák) az elsőéves eljárás során nem lehet pályázni.

A szakkollégiumok jelenlegi és oda 2020 során felvételt nyerő hallgatóinak is le kell adniuk a jelentkezési lapot! Az illetékes szakkollégiumok közzé fogják tenni azok listáját, akik 2020. szeptember 1-től szakkollégisták lesznek. Azok a pályázók, akik ezeken a listákon nem szerepelnek, a többi hallgatóval azonos feltételekkel vehetnek részt a felvételi eljárásban.

A külföldi állampolgárságú, magyar nemzetiségű, vagy Hunyadi János (miniszteri) ösztöndíjas, debreceni képzési helyen tanulmányokat folytató hallgató a járványügyi helyzet miatt, jelentkezését, a szükséges igazolásokkal együtt, kivételesen elektronikus úton is benyújthatja a kollegium.szoctam@unideb.hu e-mail címre. Az igénylőlapot azonban a Debreceni Egyetem többi hallgatójához hasonlóan ezen a honlapon kell kitöltenie. Figyelem! A szociális ösztöndíjra a Hunyadi János (miniszteri) ösztöndíjas hallgatók is a többi hallgatóval azonos feltételek mellett pályázhatnak, azaz a kérelemben szociális helyzetüket a tájékoztatóban, illetve a szabályzatban említett igazolásokkal igazolniuk kell.

A kollégiumba/diákotthonba jelentkező, illetve szociális ösztöndíjra pályázó, fogyatékossággal élő hallgatóknak is minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet, mivel a kollégiumi felvételhez és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő a a Debreceni Egyetem fogyatékosügyi mentor-koordinátoránál történt regisztráció!

A személyi adatok kitöltésekor az online jelentkezési felületre a hálózati azonosítóval és az ahhoz tartozó jelszóval lehet belépni. Tehát ugyanazokra a hitelesítő adatokra lesz szükség, mint ami a Neptun Tanulmányi Rendszerbe történő belépéshez használatos. További információ: http://directory.unideb.hu

A kollégiumba/diákotthonba jelentkezők esetében a pályázat feltétele továbbá 600 Ft eljárási díj befizetése, amelyet a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet megtenni.

A kollégiumi eljárási díj befizetéséhez először a gyűjtőszámlára kell utalni az összeget a szokásos módon. Tehát a közlemény rovatba az alábbiak kerüljenek: NK-neptunkód, név (példa: NK-AB1234 Kiss József). Az "NK-" előtag nagyon fontos a pénzügyi adminisztrációhoz!!! További információk itt olvashatók.

Ezután következik a teljesítés a hallgatói felületen a következő módon: Pénzügyek -> Befizetés -> Tétel kiírás gomb -> Szolgáltatás jogcím választása -> Szolgáltatás típusa: Kollégiumi felvételi eljárási díj (600 Ft). A félév beállítását nem kell változtatni, tárgyat nem kell választani. A kiírt tétel teljesítése: Befizet opció kiválasztása -> Tovább -> Gyűjtőszámlás fizetés -> Befizet

A befizetési díjtételt nem elég csak kiírni, teljesíteni is kell! Nagyon fontos a kiírt tétel teljesítése, mert csak ekkor történik meg ténylegesen az eljárási díj befizetése!

A befizetést ellenőrzik, ezért kérjük, lehetőség szerint a kérelem leadása előtt legalább egy nappal kerüljön teljesítésre az eljárási díj befizetése. Aki nem fizeti be az eljárási díjat, kizárja magát a kollégiumi felvételi eljárásból! Utólagos befizetésre nincs lehetőség!

Azoknak a pályázóknak, akik csak rendszeres szociális ösztöndíjat igényelnek és kollégiumba/diákotthonba nem jelentkeznek, nem kell eljárási díjat fizetniük.

Kérjük, hogy az évfolyamot és szakot pontosan adják meg a kérvényen, mert súlyozza az ösztöndíjindexre kapott pontszámot! Ha a kollégiumot, diákotthont tanulmányi teljesítmény alapján kívánják megpályázni, akkor az utolsó két lezárt félév ösztöndíjindexe lesz a számítás alapja. Ha a pályázó csak egy lezárt félévvel rendelkezik, mert pl. első évfolyamos volt, akkor értelemszerűen annak az egy félévnek (praktikusan a 2019/2020. tanév 1. félévének) az eredményét kell feltüntetni a kitöltésnél, míg a másik rubrika üresen hagyható. Az ösztöndíjindex(ek) igazolásához csak akkor kell csatolni indexoldal-fénymásolatokat (vagy az azt helyettesítő igazolást az elektronikus tanulmányi rendszerből), ha a két utolsó lezárt félévet vagy ezek közül az egyiket másik felsőoktatási intézményben végezte a jelentkező! Aki csak szociális ösztöndíjra pályázik vagy a kollégiumot, diákotthont csak szociális rászorultság alapján kívánja igénybe venni, annak a kérőlap tanulmányi eredményre vonatkozó részeit nem kell kitöltenie.

Mint az a fentiekből is nyilvánvaló, a többféle tanulmányi mutató közül az ösztöndíjindex jelenti a pontszámítás alapját, ennek feltüntetését kérjük. Akinek az átlaga/ösztöndíjindexe nem haladja meg az 1.00-et (azaz a hallgató féléve tanulmányi ösztöndíj szempontjából érvénytelen), az adott félévre 0 pontot kap. A tanulmányi és szakmai munka elbírálhatósága érdekében csatolni kell az adott állítást alátámasztó dokumentumokat (OTDK, demonstrátor, szakmai publikációk, államilag elismert nyelvvizsga stb.). Ennek elmulasztása esetén a pontozók nem tudják figyelembe venni az igazolni kívánt tanulmányi és szakmai eredményeket. Nem szükséges ugyanakkor külön feltüntetni a sportösztöndíj elnyerését és a tehetséggondozási programban való részvételt, mert ezek az adatok a központi egyetemi nyilvántartásból a pontozók rendelkezésére állnak.

A kollégiumi férőhelyek a következő táblázat alapján kerülnek feltöltésre:

kollégium neveteljesítmény alapján szociális alapon
Arany Sándor Diákapartman70%30%
Veres Péter Kollégium30%70%
Markusovszky Lajos Kollégium20%80%
Nyíregyházi Kollégium30%70%
Kossuth Lajos I-II. Kollégium90%10%
DE - DRHE Kossuth Lajos III. Kollégium60%40%
Tisza István Kollégium75%25%
Vámospércsi Úti Kollégium50%50%
Weiner Leó Kollégium42%58%
Borsos József Kollégium25%75%
Hajdúböszörményi Kollégium40%60%
Campus Hotel háromágyas férőhelyek50%50%
Campus Hotel kétágyas férőhelyek50%50%
Campus Hotel egyágyas férőhelyek100%0%
Sportkollégium50%50%

Az a pályázó, aki a kollégiumokat vagy a Campus Hotelt szociális rászorultság alapján kívánja igénybe venni, vagy rendszeres szociális ösztöndíjat igényel, szociális hátterét igazolnia kell. Az igazolások benyújtása önkéntes, de aki nem vagy nem az alább feltüntetett tájékoztatóban foglaltak szerint adja be azokat, annak az alacsony jövedelemre, illetve egyéb hátrányt okozó körülményekre való hivatkozását a bizottság figyelmen kívül hagyja.

Ha az egy főre eső éves bruttó jövedelem eléri vagy meghaladja a 2019. évi havi minimálbér (149.000 Ft) 24 szeresét, - ez 3.576.000 Ft - akkor a jövedelemre nem jár pont! Amennyiben a család alacsony jövedelmét a pályázó nem igazolja megfelelően, akkor a jövedelemre nem kap pontot. Viszont ha a kérvény utolsó oldalán lévő táblázatot kitölti és a benne szereplő, családszerkezetre vonatkozó adatokat az alábbiak szerint igazolja, akkor a családszerkezetre és az állandó lakóhely képzési helytől való távolságára járó pontokat a jövedelemigazolások hiányában is megkapja.

Elfogadjuk az alábbi igazolásokat:

ALACSONY JÖVEDELEMRE való hivatkozás esetén, ha AZ ELTARTÓ:

- aktív kereső: a területileg illetékes NAV igazgatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, korábban APEH) jövedelemigazolása a 2019. évi személyi jövedelemről, ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2019. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, vagy nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adó-megállapítást. Ezeket az igazolásokat eredetiben kérjük benyújtani (további információ: NAV Jövedelemigazolás kérése).

- mezőgazdasági őstermelő (amennyiben kizárólag az őstermelési tevékenységgel foglalkozik): a NAV igazgatóság igazolása a 2019. évi személyi jövedelemről, ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2019. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, vagy nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adó-megállapítást. Továbbá az előző évi őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap fénymásolata az őstermelő saját kezű aláírásával hitelesítve;

- nyugdíj mellett más jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjas (öregségi nyugdíjas, rehabilitációs járadékos, rendszeres szociális járadékos, stb.): a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalos igazolása a havi nyugdíj várható összegének éves (2020) megállapításáról; vagy a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi nyugdíjszelvény, a nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve. Mindezek mellett a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2019. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki (ún. megtagadó határozat), mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be. A nyugdíjas eltartó jövedelemének kiszámításához a nyugdíjösszegről szóló igazolások és a NAV-határozat benyújtása (utóbbi eredetiben!) egyaránt szükséges!

- nyugdíjazása folyamatban van: a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolása a nyugdíj várható összegéről, továbbá a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2019. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be;

- nyugdíj mellett más (munka-, vállalkozói stb.) jövedelemmel rendelkező nyugdíjas: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalos igazolása a havi nyugdíj várható összegének éves (2020) megállapításáról; vagy a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi nyugdíjszelvény, a nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve; mindezek mellett az aktív keresőtől kért igazolások. A nyugdíjas eltartó jövedelemének kiszámításához a nyugdíjösszegről szóló igazolások és a NAV jövedelemigazolás benyújtása (utóbbi eredetiben!) egyaránt szükséges.

- munkanélküli: ha járadékos: a munkaügyi központ három hónapnál nem régebbi igazolása a 2020. évben folyósított munkanélküli járadék (havi vagy napi) összegére vonatkozóan. Ha nem részesül járadékban: a munkaügyi központ három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy az eltartó regisztrált munkanélküli a hallgató kollégiumi és vagy ösztöndíjpályázata leadásának időpontjában és onnan nem kap ellátást, továbbá az illetékes önkormányzat ugyancsak három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy ugyanezen időpontban részesül-e vagy sem jövedelempótló támogatásban.

- közfoglalkoztatott: a pályázáskor érvényben lévő Közfoglalkoztatási munkaszerződés fénymásolata, melyből egyértelműen kiderül a közfoglalkoztatottság kezdete, -vége illetve a havi bruttó bére és/vagy önkormányzati igazolás a közfoglalkoztatási munkaviszony fennállásáról (pl. 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás)

- huzamosabb ideig táppénzen van: a területileg illetékes NAV igazgatóság jövedelemigazolása a 2019. évi személyi jövedelemről és a kezelőorvos igazolása a keresőképtelenség (várható) időtartamáról;

- gyermekgondozási segélyt, ápolási segélyt kap: a folyósító szerv (államkincstár, önkormányzat) igazolása arról, hogy az említett juttatást a hallgató pályázata benyújtásának időpontjában is folyósítják az eltartó részére (tehát nem arról, hogy valamikor, korábban a jogosultságot megállapították!);

- háztartásbeli: a lakóhely szerint illetékes önkormányzat igazolása, amely egyértelműen tartalmazza az eltartó háztartásbeli státuszát. Ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról (eredetiben), hogy a 2019. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, továbbá a területileg illetékes munkaügyi központ három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy az eltartót nem tartják nyilván regisztrált munkanélküliként, továbbá a lakóhely szerint illetékes önkormányzat ugyancsak három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy az eltartó részére semmilyen ellátást nem biztosítanak a pályázat benyújtásának időpontjában. Ettől a három szervtől a megjelölt igazolások együttes benyújtása szükséges.

ELTARTOTT TESTVÉR esetén:

- 16 éves kor alatt: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata a szülő saját kezű aláírásával hitelesítve;

- 16 éves kor felett: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata mellett a testvér három hónapnál nem régebbi iskolalátogatási, hallgatói jogviszony igazolása nappali tagozatos tanulmányok folytatásáról (államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben) a pályázat benyújtásának időpontjában, a 2019/2020-as tanév 2. félévére vonatkozólag. Ha a jelentkező és testvéreinek vezetékneve és/vagy az anyakönyvi kivonatban szereplő szülők nevei nem egyeznek meg, indokolni és igazolni kell (pl. hatályos gyámhivatali határozattal vagy lakcímnyilvántartói igazolással), hogy miért tartoznak egy háztartáshoz. A szociális rászorultság szempontjából nem vehető figyelembe a nem nappali tagozatos, és/vagy nem aktív tanulói/hallgatói jogviszonyban lévő vagy munkanélküli testvér.

ELVÁLT SZÜLŐK esetén: a házassági bontóper(ek)ben hozott bírósági határozat(ok) rendelkező részének másolata(i), ide értve a gyermekelhelyezésre vonatkozó rendelkező részt vagy megegyezést is.

ELVÁLT SZÜLŐK ÚJ HÁZASSÁGA, ÉLETTÁRSI KAPCSOLATA esetén: ekkor az új házastárs/élettárs is eltartónak minősül. Ebben az esetben az előző házasság(ok) bontópere(i)ben hozott bírósági határozat rendelkező részének másolata, továbbá az új házasságról kiállított házassági anyakönyvi kivonat másolata szükséges.

ELHUNYT SZÜLŐ esetén: halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata.

HA A SZÜLŐK KÜLÖN ÉLNEK, VAGY HA NEM A SZÜLŐ AZ ELTARTÓ: három hónapnál nem régebbi okmányirodai lakcímnyilvántartói igazolás arról, hogy a pályázó által megjelölt lakcímen ki lakik, kik laknak. Ha a szülők nem váltak el, de különélnek, az a szülő minősül eltartónak, amelyikkel a pályázó közös háztartásban él. Ha ilyen módon a családszerkezet nem igazolható, akkor önkormányzati környezettanulmány szükséges.

A környezettanulmány kiállítását a KFSZB kérheti az illetékes önkormányzattól, vagy családsegítő szolgálattól. Amennyiben a pályázathoz környezettanulmány felvételére van szükség, kérjük, hogy a folyamat elindítása érdekében vegyék fel a kapcsolatot a szociális referensekkel. (E-mail: kollegium.szoctam@unideb.hu, tel: 52-512-920) A járványügyi helyzet miatt lehetőség van az elmúlt eljárásban készült környezettanulmány figyelembe vételére, de ezt a megadott elérhetőségen, e-mailben külön kell kérni.

Figyelem! Ha a pályázó bejelentett lakcíme eltér szülei lakcímétől („öneltartó”), a családszerkezetre adható pontszám megegyezik az élő szülők és testvérek száma és kereseti besorolása szerint a táblázat alapján adható pontszámmal. Ettől eltérni csak a KFSZB egyedi döntése értelmében, környezettanulmány alapján lehet. Ha a pályázó és eltartóinak bejelentett lakcíme megegyezik a pályázó nagyszülőjének bejelentett lakcímével, a nagyszülőt – kizárólag abban az esetben, ha bármilyen jogviszonyból származó jövedelme igazolásra kerül – eltartottként kell számítani, ugyanakkor az egy főre jutó éves bruttó jövedelem megállapításakor a jövedelmét (mint eltartóét) kell figyelembe venni.

HÁZASTÁRS esetén: házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, továbbá

- ha a házastárs az eltartó (nappali tagozatos PhD hallgató, nem nappali tagozatos tanuló, hallgató, munkaviszonyban van vagy munkanélküli): az "Alacsony jövedelemre való hivatkozás esetén" bekezdésekben említett igazolások;

- ha nem a házastárs az eltartó (nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató): ekkor a szülők minősülnek eltartónak a jelentkezőre és a jelentkező gyermekére nézve is, ebben az esetben a házastárs iskolalátogatási igazolását és az eltartók fentebb felsorolt igazolásait kell benyújtani.

SAJÁT GYERMEK ESETÉN: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata.

ELTARTÓ, TESTVÉR VAGY A HALLGATÓ SAJÁT BETEGSÉGE esetén: kórházi zárójelentés, szakorvosi igazolás vagy ambuláns lap fénymásolata az eltartó, illetve a pályázó saját kezű aláírásával hitelesítve. Ha az igazolás egy évnél régebbi, akkor a zárójelentés fénymásolata aláírással hitelesítve és orvosi igazolás a betegség fennállásáról a pályázat benyújtásának időpontjában. Ha a zárójelentés rosszul olvasható vagy latin nyelvű, akkor olvasható, magyar nyelvű megjegyzéssel kell kiegészíteni.

HÁTRÁNYOS HELYZET ESETÉN:

 • - ha a pályázót a jegyző védelembe vette: az állandó lakóhely szerint illetékes jegyző határozatának fénymásolata vagy a jegyző által kiállított igazolás
 • - ha a pályázó rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének döntése alapján kiállított határozat vagy igazolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről
 • - ha a pályázó állami gondozott, illetve gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: a területileg illetékes szociális és gyámhivatal (a kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szerve) határozatának fénymásolata, illetve az általa erre vonatkozóan kiállított igazolás.

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET ESETÉN: a hátrányos helyzet esetén szükséges igazolások, továbbá

 • - amennyiben a törvényes felügyeletet ellátó szülő(k) a pályázó tankötelezetté válásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányai(ka)t fejezte(k) be sikeresen: a szülő(k), eltartó(k) törvényes nyilatkozata, amelyet két tanú jelenlétében, büntetőjogi felelősség tudatában tett(ek);
 • - ha a pályázót tartós nevelésbe vették: a területileg illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat által kiállított igazolás

FOGYATÉKOSSÁG ESETÉN:

 • 1.) a közoktatási tanulmányok során fennálló fogyatékosság esetén: amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, abban az esetben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott bizottság jogosult a szakvélemény kiállítására.
  • érzékszervi fogyatékosság esetén:
  • - hallássérült - Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • - látássérült - Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • testi fogyatékosság esetén:
  • - mozgássérült - Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • beszédfogyatékosság esetén: - Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • autizmus esetén:
  • - fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, vagy
  • - Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, vagy
  • - Vadaskert Kórház és Szakambulancia, vagy
  • - Budapesti Korai Fejlesztő Központ
  • megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenesség esetén: a fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok
 • 2.) a közoktatási tanulmányok alatt nem diagnosztizált, illetve azt követően keletkezett fogyatékosság esetén: a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított igazolás. A beszédfogyatékosság, hallássérültség, látássérültség, mozgássérültség utólagosan akkor tekinthető fogyatékosságnak, ha valamilyen rendkívüli baleset vagy betegség következtében történt.

Fogyatékosság igazolása esetén az a Szakértői vélemény fogadható el, amelyben ismertetik az előzményeket, a vizsgálati eredményeket, BNO kóddal jelölik a fogyatékosság típusát és fokát. Az összegzésben szövegesen leírják a fogyatékosság megállapítását, típusának és fokának megnevezésével. Szerepeltetni kell továbbá a pályázó személyes adatait (születési név, születési hely, születési dátum, anyja születési neve, állandó lakóhely), a kiállító Szakértői bizottság adatait (megnevezés, cím), valamint a bizottság képviselőjének aláírásával és bélyegzővel kell ellátni. A középiskolai tanulmányok során fennálló fogyatékosság igazolható azzal is, ha a jelentkező rendelkezik a középiskola határozatával, amely bizonyítja, hogy az érettségi vizsga során kedvezményekben részesült.

KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR JELENTKEZÉSE ESETÉN: a fentiekben felsorolt, Magyarországon kiállított igazolások. Amennyiben a pályázó külföldön kiállított, idegen nyelvű igazolásokat kíván benyújtani, azok csak magyar nyelvű fordítással együtt fogadhatók el.

Figyelmen kívül kell hagyni azokat az igazolásokat, amelyek nem tartoznak a felsorolt elfogadható igazolások közé (pl. munkáltatói keresetigazolás). Ezekben az esetekben a szociális rászorultságnak a nem megfelelő dokumentummal igazolt részét (pl. egy főre eső éves bruttó jövedelem) nem lehet értékelni, arra a pontrészre a pályázó 0 pontot kap. A szociális rászorultság ellenőrzésére a kollégiumi bizottságok és a kari hallgatói juttatási bizottságok kérhetik a fénymásolatban beadott igazolások eredetijének bemutatását.

FIGYELEM! Ha a családban a felsorolt igazolásokkal nem egyértelműen vagy nehezen dokumentálható, súlyos szociális helyzet áll fenn (más az eltartó, rossz családi viszonyok stb.) javasoljuk a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat, vagy családsegítő szolgálat által készített, szociális helyzetre vonatkozó környezettanulmány benyújtását, mivel az eljárás során azt is figyelembe lehet venni. Öneltartó szociális helyzet esetében kizárólag a környezettanulmány az elfogadható igazolás.

FONTOS! Szociális juttatásra azok a hallgatók jogosultak, akik nappali tagozatos, állami ösztöndíjas képzési formában vesznek részt, vagy tanulmányaikat állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg, és az adott szakon, szakképzésben a megkezdett félévek száma alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47.§-a alapján meghatározott támogatási idő figyelembevételével jogosultak lennének állami ösztöndíjas képzésben való részvételre.

Valótlan adatok közlése és a kérvény aláírás nélkül történő benyújtása a kérelem végleges elutasítását vonja maga után. Szintén elutasítjuk azok kérvényét, akiknek kollégiumidíj-, késedelmidíj- vagy kártérítési tartozásuk van.

DE KFSZB

Legfrissebb hírek

koli.unideb.hu © 2006-2017 DE Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.