[Skip Main Navigation]
Üdvözöljük a Koli.hu portálon

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI, DIÁKOTTHONI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Beérkezési határidő: 2020. augusztus 12. (szerda)

Felhívjuk figyelmét, hogy a határidőn túl beérkezett és aláírás nélküli pályázatokat érdemben nem bíráljuk el, csak az érvénytelenségüket állapítjuk meg!

A kollégiumra és a szociális ösztöndíjra való jogosultságot a DE hallgatói térítési és juttatási szabályzata határozza meg (4. §, 10. §, 11. §, 20. §, 23. §). Az igénylőlap és ez a tájékoztató csak a legfontosabb kitöltési tudnivalókat, illetve a leglényegesebb információkat tartalmazza. A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata, és benne az eljárás teljes leírása megtalálható a Debreceni Egyetem honlapján: unideb.hu > Az Egyetemről > Ügyintézés > Szabályzatok menüpont alatt.

Nyilatkoznia kell arról, hogy milyen juttatásokra pályázik. Többféle juttatást is megjelölhet:

 • 1. - pályázhat csak rendszeres szociális ösztöndíjra vagy
 • 2. - csak kollégiumi/diákotthoni férőhelyre
 • 3. - kollégiumi/diákotthoni férőhelyre és rendszeres szociális ösztöndíjra egyszerre.

Amennyiben kollégiumi/diákotthoni férohelyre pályázik, válassza ki a legördülő menüből a kollégiumokat, illetve a Campus Hotelt, majd adja hozzá őket olyan sorrendben a listához, hogy felül, alacsonyabb sorszámmal azok legyenek, amelyekbe leginkább szeretne kerülni! Bármelyik kollégiumot megjelölheti, de kérjük, hogy az igényelt kollégiumok kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy csak olyan kollégiumot jelöljön meg, ahová felvétele esetén be is költözik.

Az igénylés menete:

A pályázati lapot ezen honlap Online jelentkezési lap menüpontjába a Neptun-azonosító és az ahhoz tartozó jelszó segítségével belépve lehet kitölteni.

Amennyiben most először nyert felvételt felsőoktatási intézménybe vagy korábban is folytatott felsőoktatási tanulmányokat, de nem a Debreceni Egyetem hallgatója volt, a felvételi értesítővel együtt kiküldött leírást követve a https://unideb.hu/register/hu oldalon létre kell hoznia az ún. elektronikus hálózati azonosítót. Ezzel az azonosítóval léphet majd be a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe, továbbá erre a regisztrációra mind a jelentkezési felületünk eléréséhez, mind az eljárási díj megfizetéséhez szüksége van.

A Debreceni Egyetem minden kollégiumi elhelyezésre jogosult hallgatója képzési szinttől függetlenül az egyetem bármely kollégiumába kérheti felvételét!

Önköltséges (korábbi elnevezéssel költségtérítéses) képzésre felvett hallgatók számára szociális ösztöndíj megállapítására nincs lehetőség. Az önköltséges hallgatók havi kollégiumi térítési díja a Campus Hotelben az állami ösztöndíjas hallgatók kollégiumi díjának a havi kollégiumi normatívával (jelenleg 11.650 Ft) növelt összege, más kollégiumokban az állami ösztöndíjas hallgatókéval megegyező kollégiumi térítési díjat fizetik.

Részletesebb tájékoztatás kapható telefonon az (52) 512-920-as számon és az (52) 512-900-as szám 22240-es mellékén. Személyesen a Kossuth Lajos III-as Kollégium földszinti 3018-as irodájában lehet érdeklődni munkanapokon 9.00 és 14.00 óra, pénteken 9.00 és 13.30 között. Kérdéseit neve és Neptun-kódja megadásával e-mailben is felteheti a kollegium.szoctam@unideb.hu e-mail címre. Kérjük, hogy a személyes megkeresés helyett inkább az e-mailben és telefonon történő kommunikációt részesítse előnyben.

A szerb vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű, Hunyadi János (miniszteri) ösztöndíjas, debreceni székhelyű karon tanulmányait megkezdő hallgató (a Zeneművészeti Kar kivételével) kollégiumi jelentkezését csak az ELTE Debreceni Márton Áron Szakkollégiumba adhatja le a szakkollégium által előírt módon (cím: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 13.; tel.: 52/536-722, e-mail: masz@unideb.hu). Figyelem! A szociális ösztöndíjra a miniszteri ösztöndíjas hallgatók is a többi hallgatóval azonos feltételek mellett pályázhatnak, ezért a jelentkezési felületen ki kell tölteniük és minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet augusztus 12-ig, attól függetlenül, hogy a miniszteri ösztöndíjukról addig döntés születik-e vagy sem.

Magyarországon letelepedett külföldi állampolgárok és az Európai Unió tagállamainak polgárai a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás szerint pályázhatnak kollégiumi ellátásra és szociális ösztöndíjra. Bármely pályázó nyújt be azonban idegen nyelvű igazolásokat, azokat csak magyar fordításukkal együtt tudjuk elfogadni.

A fogyatékossággal élő hallgatóknak is minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet, mivel a kollégiumi felvételhez és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő az egyetemi felvételi eljárás során igényelt többletpontok igazolása!

Amennyiben a 2020/2021-es tanévet megelőzően már a Debreceni Egyetem bejelentkezett hallgatója volt, de szakváltás miatt vagy magasabb képzési szintre (pl. alapképzésről mesterképzésre) történő felvétele miatt az említett tanévet elsőévesként kezdi, csak akkor nyújtson be kollégiumi felvételi és/vagy szociálisösztöndíj-kérelmet, ha a felsőbb évesek számára meghirdetett júniusi eljárásban nem vett részt. Vagy abban az esetben, ha részt vett ebben az eljárásban és önköltséges/költségtérítéses státuszára tekintettel utasítottak el és az új képzését állami ösztöndíjas formában kezdi meg.

Amennyiben a 2020/2021-es tanévet megelőzően más felsőoktatási intézmény bejelentkezett hallgatója volt, és most nyert felvételt a Debreceni Egyetem valamely képzésére, kérelmét a mostani eljárás során kell benyújtania a fent ismertetett szabályok szerint.

A pályázat (kollégiumi, diákotthoni jelentkezés) feltétele 600 Ft eljárási díj befizetése, amelyet a Neptun elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül kell teljesíteni. A kollégiumi eljárási díj befizetéséhez először a gyűjtőszámlára kell utalni a megfelelő összeget. (A számlaszám: 10034002-00282871-01120008, DE Hallgatói Befizetések Alszámla.) Kérjük, hogy az átutalásnál a közlemény rovatba az alábbiak kerüljenek: NK-neptunkód, név (példa: NK-AB1234 Kiss József). Az "NK-" előtag nagyon fontos a pénzügyi adminisztrációhoz!!! Ezután következik a teljesítés a hallgatói felületen a következő módon: Pénzügyek > Befizetés > Tétel kiírás gomb > Szolgáltatás jogcím választása > Szolgáltatás típusa: Kollégiumi felvételi eljárási díj (600 Ft). A félév beállításánál a 2020/21/1 lehetőséget válassza, a típusnál pedig a „Minden típus”-t. A kiírt tétel teljesítése: Pénzügyek > Befizetés > Listázás gomb > az eljárási díj kijelölése a kis négyzet beikszelésével > Befizet opció kiválasztása > Tovább > Gyűjtőszámlás fizetés > Befizet. Nagyon fontos a kiírt tétel teljesítése, mert csak ekkor történik meg ténylegesen az eljárási díj befizetése. A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSI DÍJ 2020. AUGUSZTUS 25-IG TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSE A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE. Amennyiben valamilyen probléma akadna az átutalással, kérjük írja meg a nevét, Neptun-kódját, a számlavezető bank nevét és az átutalás időpontját a gyujtoszamla@unideb.hu címre.

Azoknak a hallgatóknak, akik kizárólag szociális ösztöndíjra pályáznak, nem kell eljárási díjat fizetniük!

Elsőéves hallgatóként a kollégiumokat, a Campus Hotelt vagy a rendszeres szociális ösztöndíjat szociális rászorultság igazolásával lehet igénybe venni. Az igazolások benyújtása önkéntes, de aki nem vagy nem az alább feltüntetett feltételek szerint adja be azokat, annak az alacsony jövedelemre, illetve egyéb hátrányt okozó körülményekre való hivatkozását figyelmen kívül hagyjuk.

Ha az egy főre eső éves bruttó jövedelem eléri vagy meghaladja a 2019. évi havi minimálbér (149.000 Ft) 24 szeresét, - ez 3.576.000 Ft - akkor a jövedelemre nem jár pont! Amennyiben a család alacsony jövedelmét a pályázó nem igazolja megfelelően, akkor a jövedelemre nem kap pontot. Viszont ha a kérvény utolsó oldalán lévő táblázatot kitölti és a benne szereplő, családszerkezetre vonatkozó adatokat az alábbiak szerint igazolja, akkor a családszerkezetre és az állandó lakóhely képzési helytől való távolságára járó pontokat a jövedelemigazolások hiányában is megkapja.

Elfogadjuk az alábbi igazolásokat:

ALACSONY JÖVEDELEMRE való hivatkozás esetén, ha AZ ELTARTÓ:

- aktív kereső: a területileg illetékes NAV igazgatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, korábban APEH) jövedelemigazolása a 2019. évi személyi jövedelemről, ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2019. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, vagy nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adó-megállapítást. Ezeket az igazolásokat eredetiben kérjük benyújtani.

- mezőgazdasági őstermelő (amennyiben kizárólag az őstermelési tevékenységgel foglalkozik): a NAV igazgatóság igazolása a 2019. évi személyi jövedelemről, ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2019. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, vagy nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adó-megállapítást. Továbbá az előző évi őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap fénymásolata az őstermelő saját kezű aláírásával hitelesítve;

- nyugdíj mellett más jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjas (öregségi nyugdíjas, rehabilitációs járadékos, rendszeres szociális járadékos, stb.): a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalos igazolása a havi nyugdíj várható összegének éves (2020) megállapításáról; vagy a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi nyugdíjszelvény, a nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve. Mindezek mellett a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2019. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki (ún. megtagadó határozat), mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be. A nyugdíjas eltartó jövedelemének kiszámításához a nyugdíjösszegről szóló igazolások és a NAV-határozat benyújtása (utóbbi eredetiben!) egyaránt szükséges!

- nyugdíjazása folyamatban van: a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolása a nyugdíj várható összegéről, továbbá a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2019. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be;

- nyugdíj mellett más (munka-, vállalkozói stb.) jövedelemmel rendelkező nyugdíjas: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalos igazolása a havi nyugdíj várható összegének éves (2020) megállapításáról; vagy a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi nyugdíjszelvény, a nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve; mindezek mellett az aktív keresőtől kért igazolások. A nyugdíjas eltartó jövedelemének kiszámításához a nyugdíjösszegről szóló igazolások és a NAV jövedelemigazolás benyújtása (utóbbi eredetiben!) egyaránt szükséges.

- munkanélküli: ha járadékos: a munkaügyi központ három hónapnál nem régebbi igazolása a 2020. évben folyósított munkanélküli járadék (havi vagy napi) összegére vonatkozóan. Ha nem részesül járadékban: a munkaügyi központ három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy az eltartó regisztrált munkanélküli a hallgató kollégiumi és vagy ösztöndíjpályázata leadásának időpontjában és onnan nem kap ellátást, továbbá az illetékes járási hivatal/önkormányzat ugyancsak három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy ugyanezen időpontban részesül-e vagy sem jövedelempótló támogatásban, ha igen, milyen bérösszeggel.

- közfoglalkoztatott: a pályázáskor érvényben lévő Közfoglalkoztatási munkaszerződés fénymásolata, melyből egyértelműen kiderül a közfoglalkoztatottság kezdete, -vége illetve a havi bruttó bére és/vagy önkormányzati igazolás a közfoglalkoztatási munkaviszony fennállásáról (pl. 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás)

- huzamosabb ideig táppénzen van: a területileg illetékes NAV igazgatóság jövedelemigazolása a 2019. évi személyi jövedelemről és a kezelőorvos igazolása a keresőképtelenség (várható) időtartamáról;

- gyermekgondozási segélyt, ápolási segélyt kap: a folyósító szerv (államkincstár, önkormányzat) igazolása arról, hogy az említett juttatást a hallgató pályázata benyújtásának időpontjában is folyósítják az eltartó részére (tehát nem arról, hogy valamikor, korábban a jogosultságot megállapították!);

- háztartásbeli: a lakóhely szerint illetékes önkormányzat igazolása, amely egyértelműen tartalmazza az eltartó háztartásbeli státuszát. Ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság eredeti határozata arról, hogy a 2019. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, továbbá a területileg illetékes munkaügyi központ három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy az eltartót nem tartják nyilván regisztrált munkanélküliként, továbbá a lakóhely szerint illetékes járási hivatal/önkormányzat ugyancsak három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy az eltartó részére semmilyen ellátást nem biztosítanak a pályázat benyújtásának időpontjában. Ettől a három szervtől a megjelölt igazolások együttes benyújtása szükséges.

ELTARTOTT TESTVÉR esetén:

- 16 éves kor alatt: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata a szülő saját kezű aláírásával hitelesítve;

- 16 éves kor felett: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata mellett a testvér három hónapnál nem régebbi iskolalátogatási, hallgatói jogviszony igazolása nappali tagozatos tanulmányok folytatásáról (államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben) a pályázat benyújtásának időpontjában, a 2019/2020-as tanév 2. félévére vonatkozólag. Ha a jelentkező és testvéreinek vezetékneve és/vagy az anyakönyvi kivonatban szereplő szülők nevei nem egyeznek meg, indokolni és igazolni kell (pl. hatályos gyámhivatali határozattal vagy lakcímnyilvántartói igazolással), hogy miért tartoznak egy háztartáshoz. A szociális rászorultság szempontjából nem vehető figyelembe a nem nappali tagozatos, és/vagy nem aktív tanulói/hallgatói jogviszonyban lévő vagy munkanélküli testvér.

ELVÁLT SZÜLŐK esetén: a házassági bontóper(ek)ben hozott bírósági határozat(ok) rendelkező részének másolata(i), ide értve a gyermekelhelyezésre vonatkozó rendelkező részt vagy megegyezést is.

ELVÁLT SZÜLŐK ÚJ HÁZASSÁGA, ÉLETTÁRSI KAPCSOLATA esetén: ekkor az új házastárs/élettárs is eltartónak minősül. Ebben az esetben az előző házasság(ok) bontópere(i)ben hozott bírósági határozat rendelkező részének másolata, továbbá az új házasságról kiállított házassági anyakönyvi kivonat másolata szükséges.

ELHUNYT SZÜLŐ esetén: halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata.

HA A SZÜLŐK KÜLÖN ÉLNEK, VAGY HA NEM A SZÜLŐ AZ ELTARTÓ: három hónapnál nem régebbi okmányirodai lakcímnyilvántartói igazolás arról, hogy a pályázó által megjelölt lakcímen ki lakik, kik laknak. Ha a szülők nem váltak el, de különélnek, az a szülő minősül eltartónak, amelyikkel a pályázó közös háztartásban él. Abban az esetben, ha a lakcímnyilvántartón a bejelentett személyek nem név szerint vannak feltüntetve, a személyek pontosítása szükséges. Ha ilyen módon a családszerkezet nem igazolható, akkor környezettanulmányt kell igényelni.

A környezettanulmány kiállítását a KFSZB kérheti az illetékes önkormányzattól, vagy családsegítő szolgálattól. Amennyiben a pályázathoz környezettanulmány felvételére van szükség, kérjük, hogy a folyamat elindítása érdekében vegyék fel a kapcsolatot a szociális referensekkel. (Kossuth III-as Kollégium 3018-as iroda, tel: 52-512-920)

Figyelem! Ha a pályázó bejelentett lakcíme eltér szülei lakcímétől („öneltartó”), a családszerkezetre adható pontszám megegyezik az élő szülők és testvérek száma és kereseti besorolása szerint a táblázat alapján adható pontszámmal. Ettől eltérni csak a KFSZB egyedi döntése értelmében, környezettanulmány alapján lehet. Ha a pályázó és eltartóinak bejelentett lakcíme megegyezik a pályázó nagyszülőjének bejelentett lakcímével, a nagyszülőt – kizárólag abban az esetben, ha bármilyen jogviszonyból származó jövedelme igazolásra kerül – eltartottként kell számítani, ugyanakkor az egy főre jutó éves bruttó jövedelem megállapításakor a jövedelmét (mint eltartóét) kell figyelembe venni.

HÁZASTÁRS esetén: házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, továbbá

- ha a házastárs az eltartó (nappali tagozatos PhD hallgató, nem nappali tagozatos tanuló, hallgató, munkaviszonyban van vagy munkanélküli): az "Alacsony jövedelemre való hivatkozás esetén" bekezdésekben említett igazolások;

- ha nem a házastárs az eltartó (nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató): ekkor a szülők minősülnek eltartónak a jelentkezőre és a jelentkező gyermekére nézve is, ebben az esetben a házastárs iskolalátogatási igazolását és az eltartók fentebb felsorolt igazolásait kell benyújtani.

SAJÁT GYERMEK ESETÉN: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata.

ELTARTÓ, TESTVÉR VAGY A HALLGATÓ SAJÁT BETEGSÉGE esetén: kórházi zárójelentés, szakorvosi igazolás vagy ambuláns lap fénymásolata az eltartó, illetve a pályázó saját kezű aláírásával hitelesítve. Ha az igazolás egy évnél régebbi, akkor a zárójelentés fénymásolata aláírással hitelesítve és orvosi igazolás a betegség fennállásáról a pályázat benyújtásának időpontjában. Ha a zárójelentés rosszul olvasható vagy latin nyelvű, akkor olvasható, magyar nyelvű megjegyzéssel kell kiegészíteni.

HÁTRÁNYOS HELYZET ESETÉN:

 • - ha a pályázót a jegyző védelembe vette: az állandó lakóhely szerint illetékes jegyző határozatának fénymásolata vagy a jegyző által kiállított igazolás
 • - ha a pályázó rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének döntése alapján kiállított határozat vagy igazolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről
 • - ha a pályázó állami gondozott, illetve gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: a területileg illetékes szociális és gyámhivatal (a kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szerve) határozatának fénymásolata, illetve az általa erre vonatkozóan kiállított igazolás.

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET ESETÉN: a hátrányos helyzet esetén szükséges igazolások, továbbá

 • - amennyiben a törvényes felügyeletet ellátó szülő(k) a pályázó tankötelezetté válásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányai(ka)t fejezte(k) be sikeresen: a szülő(k), eltartó(k) törvényes nyilatkozata, amelyet két tanú jelenlétében, büntetőjogi felelősség tudatában tett(ek);
 • - ha a pályázót tartós nevelésbe vették: a területileg illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat által kiállított igazolás

FOGYATÉKOSSÁG ESETÉN:

 • 1.) a közoktatási tanulmányok során fennálló fogyatékosság esetén: amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, abban az esetben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott bizottság jogosult a szakvélemény kiállítására.
  • érzékszervi fogyatékosság esetén:
  • - hallássérült - Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • - látássérült - Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • testi fogyatékosság esetén:
  • - mozgássérült - Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • beszédfogyatékosság esetén: - Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
  • autizmus esetén:
  • - fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, vagy
  • - Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, vagy
  • - Vadaskert Kórház és Szakambulancia, vagy
  • - Budapesti Korai Fejlesztő Központ
  • megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenesség esetén: a fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok
 • 2.) a közoktatási tanulmányok alatt nem diagnosztizált, illetve azt követően keletkezett fogyatékosság esetén: a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított igazolás. A beszédfogyatékosság, hallássérültség, látássérültség, mozgássérültség utólagosan akkor tekinthető fogyatékosságnak, ha valamilyen rendkívüli baleset vagy betegség következtében történt.

Fogyatékosság igazolása esetén az a szakértői vélemény fogadható el, amelyben ismertetik az előzményeket, a vizsgálati eredményeket, BNO kóddal jelölik a fogyatékosság típusát és fokát. Az összegzésben szövegesen leírják a fogyatékosság megállapítását, típusának és fokának megnevezésével. Szerepeltetni kell továbbá a pályázó személyes adatait (születési név, születési hely, születési dátum, anyja születési neve, állandó lakóhely), a kiállító Szakértői bizottság adatait (megnevezés, cím), valamint a bizottság képviselőjének aláírásával és bélyegzővel kell ellátni. A középiskolai tanulmányok során fennálló fogyatékosság igazolható azzal is, ha a jelentkező rendelkezik a középiskola határozatával, amely bizonyítja, hogy az érettségi vizsga során kedvezményekben részesült.

KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR JELENTKEZÉSE ESETÉN: a fentiekben felsorolt, Magyarországon kiállított igazolások. Amennyiben a pályázó külföldön kiállított, idegen nyelvű igazolásokat kíván benyújtani, azok csak magyar nyelvű fordítással együtt fogadhatók el.

Figyelmen kívül kell hagyni azokat az igazolásokat, amelyek nem tartoznak a felsorolt elfogadható igazolások közé (pl. munkáltatói keresetigazolás). Ezekben az esetekben a szociális rászorultságnak a nem megfelelő dokumentummal igazolt részét (pl. egy főre eső éves bruttó jövedelem) nem lehet értékelni, arra a pontrészre a pályázó 0 pontot kap. A szociális rászorultság ellenőrzésére a kollégiumi bizottságok és a kari hallgatói juttatási bizottságok kérhetik a fénymásolatban beadott igazolások eredetijének bemutatását.

FIGYELEM! Ha a családban a felsorolt igazolásokkal nem egyértelműen vagy nehezen dokumentálható, súlyos szociális helyzet áll fenn (más az eltartó, rossz családi viszonyok stb.) javasoljuk a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat, vagy családsegítő szolgálat által készített, szociális helyzetre vonatkozó környezettanulmány benyújtását, mivel az eljárás során azt is figyelembe lehet venni.

FONTOS! Szociális juttatásra azok a hallgatók jogosultak, akik nappali tagozatos, államilag támogatott képzési formában vesznek részt, vagy tanulmányaikat államilag támogatott képzési formában kezdték meg, és az adott szakon, szakképzésben a megkezdett félévek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre.

Valótlan adatok közlése és a kérvény aláírás nélkül történő benyújtása a kérelem végleges elutasítását vonja maga után. Szintén elutasítjuk azok kérvényét, akiknek kollégiumidíj-, késedelmidíj- vagy kártérítési tartozásuk van.t vonja maga után. Szintén elutasítjuk azok kollégiumi felvételi kérvényét, akiknek kollégiumidíj-, késedelmidíj- vagy kártérítési tartozásuk van.

Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság

Legfrissebb hírek

koli.unideb.hu © 2006-2017 DE Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.