[Skip Main Navigation]
Üdvözöljük a Koli.hu portálon

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ 2. félév


Az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) 2017. február 2-i ülésén meghirdette a rendszeres szociális ösztöndíjnak a 2016/2017-es tanév 2. félévére szóló póteljárását.

Érvényes pályázatot adhatnak le:

 • - akik erre a tanévre szóló rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot sem a júniusi, sem az augusztusi benyújtáskor nem adtak le,
 • - akik a fenti eljárásban ugyan pályáztak, de OLYAN változás állt be a szociális helyzetükben, amelynek a révén valamely, a júniusi vagy augusztusi eljárás során még meg nem állapított új vagy magasabb kiemeltösztöndíj-kategóriába kerülnek.

Nem lesz érvényes a pályázata annak, aki:

 • - erre a tanévre a júniusi vagy az augusztusi benyújtáskor már adott le rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot ÉS időközben sem került új, a júniusi vagy augusztusi eljárás során még meg nem állapított kiemeltösztöndíj-kategóriába.

Tehát: Mindazoknak, akik a tanév 1. félévre elnyerték a rendszeres szociális ösztöndíjat, nem szükséges (és alapesetben nem is lehet) újrapályázni. Kivéve, ha az időközben bekövetkezett változások miatt besorolhatóvá válnak valamely új vagy magasabb kiemeltösztöndíj-kategóriába. (Pl., ha a pályázó elérte az 1. félévre meghatározott 60 pontos ponthatárt és 7000 Ft-os havi ösztöndíja volt az 1. félévben, de időközben az önkormányzat gyermekvédelmi kedvezményt állapított meg számára és így 11900 Ft-os ösztöndíjra lenne jogosult. Vagy pl., ha a gyermekvédelmi kedvezmény, vagyis a hátrányos helyzetű kategória megállapítása és a ponthatár átlépése nyomán eddig 11900 Ft-ot kapott havonta, időközben azonban született egy gyermeke és ezzel a családfenntartó kategóriába került, vagyis 23800 Ft-ra lesz jogosult.) Ilyen esetekben célszerű újra pályázni.

Segítségképpen: az alábbi kiemeltösztöndíj-kategóriák léteznek:

1. havi 23800 Ft-os ösztöndíjat eredményez a ponthatár átlépése és az alábbi kategóriák valamelyikének szabályzat szerinti igazolása:

 • a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • b) halmozottan hátrányos helyzetű (a jegyző védelembe vette, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította ÉS kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen), vagy akit tartós nevelésbe vettek,
 • c) családfenntartó (saját gyermeke van), vagy
 • d) nagycsaládos (legalább két eltartott testvére van), vagy
 • e) árva.

2. havi 11900 Ft-os ösztöndíjat eredményez a ponthatár átlépése és az alábbi kategóriák valamelyikének szabályzat szerinti igazolása:

 • a) hátrányos helyzetű (a jegyző védelembe vette, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította), vagy
 • b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • c) félárva.

A PÁLYÁZATOT EZEN HONLAP ONLINE JELENTKEZÉSI LAP MENÜPONTJÁBA BELÉPVE LEHET KITÖLTENI.

Az űrlap véglegesítésével a rendszer egy pdf-fájlt küld a kérvényen megadott e-mail címre, amelyet ki kell nyomtatni, a szükséges igazolásokat csatolni és a képzés szerinti leadási helyen benyújtani.

A tapasztalatok alapján azt javasoljuk, hogy mindenképpen biztonságos levelezőfiókot adjanak meg a lapon, egyes levelezőrendszerekben (pl. citromail, indamail, vipmail) nem vagy nagyon nehezen érkezett meg a szerverünk által küldött pdf-fájl.

A benyújtandó igazolásokról ezen honlap Kitöltési útmutató menüpontjában tájékozódhat. Nem magyar nyelvű igazolások csatolása esetén fordítást kell mellékelni róluk. (Nem kell hivatalos fordításnak lennie, elfogadható az is, ha azt a pályázó maga végzi el.)

A kérvényeket és az igazolásokat a pályázónak személyesen vagy meghatalmazottja útján kell leadnia 2017. február 20-24. között az alábbi helyeken. Postán, faxon vagy e-mailben beküldött űrlapot és igazolást nem áll módunkban elfogadni. Az eljárásért nem kell eljárási díjat fizetni.

Kérvények leadási helyeLeadásra jogosult kar(ok)Kérvényszedési időpontok
Böszörményi úti campus (Böszörményi út 138.)
Veres Péter Kollégium GTK HÖK
GTK, MÉKH, K: 10-14 óra; Sz, Cs: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
Klinikai campus (Nagyerdei körút 98.)
Markusovszky Lajos III. Kollégium Hallgatói Központ
ÁOK, FOK, GYTK, NKH, K: 10-14 óra; Sz, Cs: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
Nyíregyházi Kollégium
(Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 58-60.)
EKH, K: 10-14 óra; Sz, Cs: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
Központi campus (Egyetem tér 1.)
Kossuth Lajos III. Kollégium 3026-os többcélú terem
BTK, TTK, ZK, Kossuth Lajos
Kollégiumok lakói (kartól függetlenül)
H, K: 10-14 óra; Sz, Cs: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
Kassai úti campus (Kassai út 26.)
ÁJK oktatási épület (volt KTK) aula
ÁJK, IK,
Campus Hotel lakói (kartól függetlenül)
H, K: 10-14 óra; Sz, Cs: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
MK campus (Ótemető utca 2-4.)
Borsos József Kollégium Koll. Biz. iroda
MKH, K: 12-15 óra; Sz, Cs: 10-14 óra;
P: 8-12 óra
Hajdúböszörményi Kollégium
(Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.)
GYFKH, K: 12-14 óra; Sz, Cs: 10-14 óra;
P: 8-12 óra

FIGYELEM! A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ 2017. FEBRUÁR 24. (PÉNTEK) 12 ÓRA!

Az ezt követően beérkezett pályázatokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk.

A leadási pontokon kívül az érdeklődők az alábbi időpontokban bővebb felvilágosítást kérhetnek az 52/512-920-as számon vagy az 52/512-900 szám 22240-es mellékén:

Hétfőtől Csütörtökig 9-15 óra; Péntek 9-13 óra között

A pályázatokat 2017. március 3-ig elbíráljuk. A határozatokat ezt követően tesszük közzé ezen honlap Elbírált szociálisösztöndíj-pályázat eredménye menüpontjában.

Nagyon fontos! Kérjük a pályázókat, hogy a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtalálható személyi adataikat ellenőrizzék, szükség esetén azokat javíttassák az illetékes kari tanulmányi osztállyal vagy az annak feladatait ellátó más egyetemi szervezettel.

Bármely ösztöndíj utalásának technikai feltétele, hogy a Neptun-rendszerben a hallgató bankszámlaszáma, magyarországi adóazonosító jele és állandó lakcíme (helyesen) fel legyen tüntetve.

 

 

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ

 

Egyes pályázók számára a 2016/2017. tanév 1. félévére esedékes önkormányzati díjrészeket az Egyetem még nem tudta folyósítani. Ennek az az oka, hogy a pályázatokat és az önkormányzatoktól befolyó díjrészeket országosan, központilag kezelő Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) az önkormányzatok késlekedése miatt nem utalta át az Egyetemnek az ösztöndíjrészek forrását.

Az EMET arról is tájékoztatta intézményünket, hogy a 2016/2017. tanév 2. félévére érvényes pályázattal rendelkező hallgatóink listáját 2017. március 31-ig hozza a tudomásunkra. Az említett félévre megállapított intézményi díjrészeket tehát legkorábban az áprilisi hó eleji ösztöndíjutalással tudjuk a jogosultaknak eljuttatni.

Kérjük mindazon hallgatókat, akiknek érvényes Bursa B pályázatuk van és eddig más felsőoktatási intézmény hallgatói voltak, hogy az EPER-Bursa rendszerben töltsenek ki és az EMET-nek nyújtsanak be egy intézményváltó űrlapot.

 

 

KOLLÉGIUM IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKNEK

 

Diplomaszerzés és egyéb okokból sok hallgató mondta és mondja fel a férőhelyét az egyetem kollégiumaiban. Most tehát nagyobb számban kerülhetnek be mindazok, akik a várólistákra jelentkeznek. A listára történő feliratkozás alapvetően SZEMÉLYESEN történik.

Az illetékesek az egyes kollégiumokban, akik a beköltözés feltételeiről is felvilágosítást adnak:

 • Arany Sándor Diákapartman, Veres Péter Kollégium: Szemán Gáborné kollégiumi tanár
  tel.: (52) 508-424, e-mail: szemanandrea@unideb.hu
 • Borsos József Kollégium: dr. Kádasi Tibor vezetőtanár
  tel.: (52) 512-900/73071, e-mail: kadasi.tibor@unideb.hu
  Várólistára jelentkezés ezen a linken.
 • Campus Hotel: Nagy Edit kollégiumi referens
  tel.: (52) 512-900/71613, e-mail: nagy.edit@unideb.hu
 • Hajdúböszörményi Kollégium: jelentkezés a portán
 • Kossuth Kollégiumok, Tisza István Kollégium, Vámospércsi Úti Kollégium,
  Weiner Leó Kollégium:
  Hegedűs Imre kollégiumi tanár
  tel.: (52) 512-900/73240, e-mail: hegedus.imre@unideb.hu
  Várólistára jelentkezés ezen a linken.
 • Markusovszky Lajos Kollégium: Nagy-Szűcs Viktória hallgatói referens
  tel.: (52) 512-900/72472, e-mail: szucsviki@med.unideb.hu
 • Nyíregyházi Kollégium: Tóthné Silimon Anna
  tel.: (42) 310-606, e-mail.: tothne.anna@foh.unideb.hu
 • Sportkollégium: Stion Éva referens
  tel.: (52) 512-900/73015, e-mail: stion.eva@unideb.hu
  Várólistára jelentkezés ezen a linken.

 

 

Kollégiumok közötti csere

 

Szeptember 1-je óta a kollégiumok közötti cserék ügyében a helyi kollégiumi ügyintézők az illetékesek, őket kell keresni.

 

Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság

Legfrissebb hírek

koli.unideb.hu © 2006-2015 DE Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.