[Skip Main Navigation]
Üdvözöljük a Koli.hu portálon

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ 2. félév
Póteljárás 2019/20. tanév 2. félév


Az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) 2020. január 23-i ülésén meghirdette a rendszeres szociális ösztöndíjnak a 2019/2020-as tanév 2. félévére szóló póteljárását.

Érvényes pályázatot adhatnak le:

 • - akik erre a tanévre szóló rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot sem a júniusi, sem az augusztusi benyújtáskor nem adtak le,
 • - akik a fenti eljárásban ugyan pályáztak, de OLYAN változás állt be a szociális helyzetükben, amelynek a révén valamely, a júniusi vagy augusztusi eljárás során még meg nem állapított új vagy magasabb kiemeltösztöndíj-kategóriába kerülnek.

Nem lesz érvényes a pályázata annak, aki:

 • - erre a tanévre a júniusi vagy az augusztusi benyújtáskor már adott le rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot ÉS időközben sem került új, a júniusi vagy augusztusi eljárás során még meg nem állapított kiemeltösztöndíj-kategóriába.

Tehát: Mindazoknak, akik a tanév 1. félévre elnyerték a rendszeres szociális ösztöndíjat, nem szükséges (és alapesetben nem is lehet) újrapályázni. Kivéve, ha az időközben bekövetkezett változások miatt besorolhatóvá válnak valamely új vagy magasabb kiemeltösztöndíj-kategóriába. (Pl., ha a pályázó elérte az 1. félévre meghatározott 61 pontos ponthatárt és 8000 Ft-os havi ösztöndíja volt az 1. félévben, de időközben az önkormányzat gyermekvédelmi kedvezményt állapított meg számára és így 14500 Ft-os ösztöndíjra lenne jogosult. Vagy pl., ha a gyermekvédelmi kedvezmény, vagyis a hátrányos helyzetű kategória megállapítása és a ponthatár átlépése nyomán eddig 14500 Ft-ot kapott havonta, időközben azonban született egy gyermeke és ezzel a családfenntartó kategóriába került, vagyis 28500 Ft-ra lesz jogosult.) Ilyen esetekben célszerű újra pályázni.

Segítségképpen: az alábbi kiemeltösztöndíj-kategóriák léteznek:

1. havi 28500 Ft-os ösztöndíjat eredményez a ponthatár átlépése és az alábbi kategóriák valamelyikének szabályzat szerinti igazolása:

 • a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • b) halmozottan hátrányos helyzetű (a jegyző védelembe vette, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította ÉS kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen), vagy akit tartós nevelésbe vettek,
 • c) családfenntartó (saját gyermeke van), vagy
 • d) nagycsaládos (legalább két eltartott testvére van), vagy
 • e) árva.

2. havi 14500 Ft-os ösztöndíjat eredményez a ponthatár átlépése és az alábbi kategóriák valamelyikének szabályzat szerinti igazolása:

 • a) hátrányos helyzetű (a jegyző védelembe vette, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította), vagy
 • b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • c) félárva.

A PÁLYÁZATOT EZEN HONLAP ONLINE JELENTKEZÉSI LAP MENÜPONTJÁBA BELÉPVE LEHET KITÖLTENI.

Az űrlap véglegesítésével a rendszer egy pdf-fájlt küld a kérvényen megadott e-mail címre, amelyet ki kell nyomtatni, a szükséges igazolásokat csatolni és a képzés szerinti leadási helyen benyújtani.

A tapasztalatok alapján azt javasoljuk, hogy mindenképpen biztonságos levelezőfiókot adjanak meg a lapon, egyes levelezőrendszerekben (pl. citromail, indamail, vipmail) nem vagy nagyon nehezen érkezett meg a szerverünk által küldött pdf-fájl.

A benyújtandó igazolásokról ezen honlap Kitöltési útmutató menüpontjában tájékozódhat. Nem magyar nyelvű igazolások csatolása esetén fordítást kell mellékelni róluk. (Nem kell hivatalos fordításnak lennie, elfogadható az is, ha azt a pályázó maga végzi el.)

A kérvényeket és az igazolásokat a pályázónak személyesen vagy meghatalmazottja útján kell leadnia 2020. február 10-14. között az alábbi helyeken. Postán, faxon vagy e-mailben beküldött űrlapot és igazolást nem áll módunkban elfogadni. Az eljárásért nem kell eljárási díjat fizetni.

Kérvények leadási helyeLeadásra jogosult kar(ok)Kérvényszedési időpontok
Böszörményi úti campus (Böszörményi út 138.)
Veres Péter Kollégium GTK HÖK
GTK, MÉKH, K: 10-14 óra; Sz, Cs: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
Klinikai campus (Nagyerdei körút 98.)
Markusovszky Lajos III. Kollégium - Hallgatói Központ
ÁOK, FOK, GYTK, NKH, K: 10-14 óra; Sz, Cs: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
Nyíregyházi Kollégium
(Nyíregyháza, Sóstói út 2-4., 7-es HÖK Iroda)
EKH, K: 10-14 óra; Sz, Cs: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
Központi campus (Egyetem tér 1.)
Kossuth Lajos III. Kollégium 3026-os többcélú terem
BTK, TTK, ZKH, K: 10-14 óra; Sz, Cs: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
Kassai úti campus (Kassai út 26.)
ÁJK oktatási épület (volt KTK) aula
ÁJK, IKH, K: 10-14 óra; Sz, Cs: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
MK campus (Ótemető utca 2-4.)
Borsos József Kollégium HÖK iroda
MKH, K: 12-15 óra; Sz, Cs: 10-14 óra;
P: 8-12 óra
GYGYK HÖK Iroda
(Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.)
GYGYKH, K: 12-14 óra; Sz, Cs: 10-14 óra;
P: 8-12 óra
Szolnok Campus
(Szolnok, Tiszaligeti sétány. 14. 226-os HÖK Iroda)
GTK-SZCH, K: 12-14 óra; Sz, Cs: 10-14 óra;
P: 8-12 óra

FIGYELEM! A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ 2020. FEBRUÁR 14. (PÉNTEK) 12 ÓRA!

Az ezt követően beérkezett pályázatokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk.

Szintén bírálat nélkül elutasításra kerül a kérelem, amennyiben a pályázó a megfelelő helyen aláírásával nem hitelesíti!

Az érdeklődők az alábbi időpontokban bővebb felvilágosítást kérhetnek az 52/512-920-as számon vagy az 52/512-900 szám 22240-es mellékén:

Hétfőtől Csütörtökig 9-15 óra; Péntek 9-13 óra között

A pályázatokat 2020. március 1-ig elbíráljuk. A határozatokat ezt követően tesszük közzé ezen honlap Elbírált szociálisösztöndíj-pályázat eredménye menüpontjában.

Nagyon fontos! Kérjük a pályázókat, hogy a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtalálható személyi adataikat ellenőrizzék, szükség esetén azokat javíttassák a Hallgatói Adminisztrációs Központ munkatársaival.

Bármely ösztöndíj utalásának technikai feltétele, hogy a Neptun-rendszerben a hallgató bankszámlaszáma, magyarországi adóazonosító jele és állandó lakcíme (helyesen) fel legyen tüntetve.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2020 februárjában ösztöndíjutalásra nem kerül sor, így a márciusi folyósítás alkalmával kerülnek kifizetésre a februárra és márciusra esedékes szociális támogatások egy összegben.

 

 

SZOLNOK VÁROS ÖSZTÖNDÍJA

A Debreceni Egyetem Szolnok Megyei Jogú Város támogatásával „Szolnok Város Ösztöndíja” címmel pályázatot hirdet a szolnoki képzési helyű, első és felsőbb éves aktív hallgatói jogviszonyú alap- és mesterképzésben, valamint felsőoktatási szakképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatói számára, akik Jász-Nagykun-Szolnok megye településein állandó lakóhellyel rendelkeznek. Felhívás

A pályázat benyújtásának feltételeit A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 18/D. § tartalmazza. A szabályzat elérhető a https://unideb.hu/hu/szabalyzatok oldalon. A pályázat időtartama a 2019/2020-as tanév 10 hónapja. Több szakon aktív hallgatói jogviszonyú hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.

Amennyiben a pályázó rendelkezik rendszeres szociális ösztöndíjra a 2019. szeptemberi vagy a 2020. februári eljárás során benyújtott pályázattal, ehhez a pályázathoz a szociális helyzetet igazoló dokumentumokat nem kell benyújtania, mivel a bíráló bizottság a rendszeres szociális ösztöndíjra benyújtott pályázaton elért pontszámot veszi figyelembe.

A pályázati lapot innen lehet letölteni.

A pályázatot postai úton vagy személyesen a Debreceni Egyetem Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjába kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: Szolnok Város Ösztöndíja

Postai úton történő benyújtás esetén a postázási cím:
Debreceni Egyetem HKSZK Szolnok Campus Hallgatói Adminisztrációs Iroda
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

Személyesen történő benyújtás esetén a pályázat leadási helye:
DE HKSZK Szolnok Campus Hallgatói Adminisztrációs Iroda
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig minden nap 9-15 óra között
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A pályázat beérkezési határideje: 2020. március 6. (péntek) 12 óra

A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

A pályázat eredményéről a pályázók 2020. április 30-ig értesítést kapnak.

 

 

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) arról tájékoztatta intézményünket, hogy a 2019/2020. tanév 2. félévére érvényes pályázattal rendelkező hallgatóink listáját 2020. március 31-ig hozza a tudomásunkra. Az említett félévre megállapított intézményi díjrészeket tehát legkorábban az áprilisi hó eleji ösztöndíjutalással tudjuk a jogosultaknak eljuttatni.

Kérjük mindazon hallgatókat, akiknek érvényes Bursa B pályázatuk van és eddig más felsőoktatási intézmény hallgatói voltak, hogy az EPER-Bursa rendszerben töltsenek ki és az EMET-nek nyújtsanak be egy intézményváltó űrlapot.

 

 

KOLLÉGIUM IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKNEK

 

Diplomaszerzés és egyéb okokból sok hallgató mondta és mondja fel a férőhelyét az egyetem kollégiumaiban. Most tehát nagyobb számban kerülhetnek be mindazok, akik a várólistákra jelentkeznek. A listára történő feliratkozás alapvetően SZEMÉLYESEN történik.

A Kollégiumi Igazgatóság illetékese:

 • Borbás József, Kossuth III-as Kollégium 3019-es iroda
  tel.: (52) 512-900/73015, e-mail: borbas.jozsef@unideb.hu

A várólistára a kollegiumok.unideb.hu oldalon kitöltött jelentkezési lap kitöltésével lehet. Az e-mailben kapott kérvényt ki kell nyomtatni, saját kezűleg alá kell írni és el kell juttatni a Kollégiumi Igazgatóság illetékesének.

 

 

Kollégiumok közötti csere

 

2019. szeptember 1. óta a kollégiumok közötti cserék ügyében a helyi kollégiumi ügyintézők az illetékesek, kérjük forduljanak hozzájuk bizalommal.

 

Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság

Legfrissebb hírek

koli.unideb.hu © 2006-2017 DE Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.