[Skip Main Navigation]
Üdvözöljük a Koli.hu portálon

KOLLÉGIUMI FELVÉTEL ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSE
a 2020/2021. tanévre



A Debreceni Egyetem Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (DE KFSZB) meghirdette a következő tanévre szóló kollégiumi felvételi és szociális ösztöndíj eljárást.

Nagyon fontos! A kollégiumi és diákotthoni felvételi eljárással egyszerre, azonos kérőlapon lehet a rendszeres szociális ösztöndíjat igényelni, a szükséges igazolásokat egyszer kell benyújtani.

Aki rendszeres szociális ösztöndíjat igényel, függetlenül attól, hogy jelentkezik-e kollégiumba vagy sem, a jelenlegi pályázati kiírásban adja le a kérelmét! Szeptemberben nem lesz külön pályázat meghirdetve a szociális ösztöndíjat igénylők számára.

Figyelem! Szociális juttatásra azok a hallgatók jogosultak, akik nappali tagozatos, államilag támogatott képzési formában vesznek részt, vagy tanulmányaikat államilag támogatott képzési formában kezdték meg, és az adott szakon, szakképzésben a megkezdett félévek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre.

A KÉRVÉNYEK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2020. június 10. (szerda)

A HATÁRIDŐN TÚL BEÉRKEZETT KÉRVÉNYEKET ÉRDEMBEN NEM BÍRÁLJUK EL!

A pályázati lapot ezen honlap Online jelentkezési lap menüpontjába a Neptun-azonosító és -jelszó segítségével belépve lehet kitölteni. Az elektronikus felület kitöltése és a véglegesítése után a jelentkező által megadott e-mail címre a KFSZB elektronikus levélben küldi meg a kérvényt pdf-formátumban. Azt ki kell nyomtatni, alá kell írni, a szükséges igazolásokkal együtt (amelyek körét sok további hasznos információval együtt a Kitöltési útmutató és a Hasznos információk tartalmazza) kell beküldeni. A pályázatokat a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel kizárólag POSTAI ÚTON lehet benyújtani az alábbi címre:

DE Hallgatói Önkormányzat
Kollégiumi felvételi és szociális ösztöndíj
4010 Debrecen, Postafiók 77.

A pályázatokkal és a szükséges igazolásokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a kollegium.szoctam@unideb.hu e-mail címen és az 52/512-920-as számon, vagy az 52/512-900 szám 22240-es mellékén, hétfőtől csütörtökig 9-15 óra, pénteken 9-13 óra között.

KÉRJÜK, HOGY A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK IGÉNYLÉSÉT MINÉL ELŐBB KEZDJÉK MEG, MERT A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET MIATT A KIÁLLÍTÁS ÉS A KÉZHEZVÉTEL IDEJE MEGNÖVEKEDHET!
Minden szükséges igazolás beszerezhető, azonban egyes hivatalok csak előre egyeztett időpontban fogadnak ügyfeleket, vagy kizárólag postai úton állnak rendelkezésre és postai küldeményként küldik ki a kiállított dokumentumokat. A hivatalos igazolások beszerzésének hosszadalmasabbá válása miatt a pályázat összeállítására a korábbi eljárásokhoz képest jóval több időt biztosítunk.

A kollégiumba/diákotthonba jelentkezők esetében a pályázat feltétele továbbá 600 Ft eljárási díj befizetése, amelyet a Neptun elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül lehet megtenni. Aki nem fizeti be az eljárási díjat, kizárja magát a kollégiumi felvételi eljárásból!

Azoknak, akik csak szociális ösztöndíjra pályáznak és kollégiumba/diákotthonba nem jelentkeznek, nem kell eljárási díjat fizetniük.

A 2020/2021-es tanévben felsőbbéves, mesterképzésben (MA, MSc) részt vevő és felsőbbéves doktorandusz hallgatók kérőlapjukat szintén 2020. június 10-ig küldjék be. Jelentkezésük a felsőbbéves hallgatókhoz hasonlóan online formában történik. Azok a hallgatók, akik most jelentkeznek doktori ösztöndíjra, az elsőéves hallgatókkal együtt, augusztusban pályázhatnak, szintén online formában. A mesterképzésre most jelentkező hallgatók eldönthetik, hogy kérőlapjukat 2020. június 10-ig beküldve a felsőbbéves eljárásban vesznek részt, vagy a mesterképzésre való felvételük után, az elsőéves hallgatókkal együtt, augusztusban pályáznak. Az elsőéves eljárás során ugyanakkor csak a szociális szempontokat lehet figyelembe venni a kollégiumi felvételi döntéshez. Egyes férőhelytípusokra (pl. egyágyas szobák) az elsőéves eljárás során nem lehet pályázni.

A szakkollégiumok jelenlegi és oda felvett hallgatóinak is be kell küldeniük az általános jelentkezési lapot a jelenlegi eljárásban! A szakkollégiumok közzé fogják tenni azok listáját, akik 2020. szeptember 1-től szakkollégisták lesznek. Akik ezeken a listákon nem szerepelnek, a többi hallgatóval azonos feltételekkel vehetnek részt a felvételi eljárásban.

A külföldi állampolgárságú, magyar nemzetiségű, vagy Hunyadi János (miniszteri) ösztöndíjas, debreceni képzési helyen tanulmányokat folytató hallgató a járványügyi helyzet miatt, jelentkezését, a szükséges igazolásokkal együtt, kivételesen elektronikus úton is benyújthatja a kollegium.szoctam@unideb.hu e-mail címre. Az igénylőlapot azonban a Debreceni Egyetem többi hallgatójához hasonlóan ezen a honlapon kell kitöltenie. Figyelem! A szociális ösztöndíjra a Hunyadi János (miniszteri) ösztöndíjas hallgatók is a többi hallgatóval azonos feltételek mellett pályázhatnak, azaz a kérelemben szociális helyzetüket a tájékoztatóban, illetve a szabályzatban említett igazolásokkal igazolniuk kell.

A kollégiumba/diákotthonba jelentkező, illetve szociális ösztöndíjra pályázó, fogyatékossággal élő hallgatóknak is minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet, mivel a kollégiumi felvételhez és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő a Debreceni Egyetem fogyatékosügyi mentor-koordinátoránál történt regisztráció!

A Debreceni Egyetem minden kollégiumi elhelyzésre jogosult hallgatója képzési szinttől függetlenül az egyetem bármely kollégiumába kérheti felvételét!

Az eljárás eredményét és az elért pontszámot a közzétételt követően ezen a honlapon lehet majd megtekinteni. A kollégiumba felvett hallgatók a bentlakási feltételeket szintén erről a honlapról tölthetik majd le, válaszborítékot nem kell mellékelniük!

Az igénylőlap és a tájékoztató csak a legfontosabb kitöltési tudnivalókat, illetve a leglényegesebb információkat tartalmazza. Bővebb információ található a honlapról letölthető „Kitöltési útmutatóban” és a „Hasznos információk” menüpontban. A DE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, amelyben megtalálható a felvételi eljárás teljes leírása, elérhető a Debreceni Egyetem honlapján: http://www.unideb.hu > Az Egyetem > Szabályzatok menüpont alatt.

Sikeres pályázást kíván a

DE KFSZB

Legfrissebb hírek

koli.unideb.hu © 2006-2017 DE Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.