[Skip Main Navigation]
Üdvözöljük a Koli.hu portálon

Kollégiumi ellátás és rendszeres szociális ösztöndíj igénylése
a 2020/2021. tanévben elsőéves hallgatók számáraKedves Hallgatónk!

Elsőként a magunk nevében is szívből gratulálunk sikeres egyetemi felvételéhez. Köszöntjük a Debreceni Egyetemen! Az alábbiakban a kollégiumi férőhely és a rendszeres szociális ösztöndíj igénylésével kapcsolatban kaphat hasznos információkat. Ezen tájékoztató mellett mindenképpen olvassa el azt a felhívást is, amelyet e-mailben küldött ki a Hallgatói Adminisztrációs Központ!

Az egyik legfontosabb információ, bármelyik juttatásra pályázik a következő:

A KÉRVÉNYEK POSTAI BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 2020. augusztus 12. (szerda)

A határidőn túl beérkezett és aláírás nélküli kérvényeket érdemben nem bíráljuk el!

Nagyon fontos! A kollégiumi és diákotthoni felvételi eljárással egyszerre, azonos kérőlapon lehet a rendszeres szociális ösztöndíjat igényelni, a szükséges igazolásokat egyszer kell benyújtani.

Aki rendszeres szociális ösztöndíjat igényel, függetlenül attól, hogy jelentkezik-e kollégiumba vagy sem, a jelenlegi pályázati kiírásban adja le a kérelmét! Más felsősoktatási intézmények gyakorlatától eltérően szeptemberben nem lesz külön pályázat meghirdetve a rendszeres szociális ösztöndíjat igénylők számára.

Az igénylés menete:

A pályázati lapot ezen honlap Online jelentkezési lap kitöltése menüpontjában lehet kitölteni. Az elektronikus felület kitöltése és a véglegesítése után a kérvényét pdf-formátumban megtekintheti és letöltheti. Azt ki kell nyomtatni, alá kell írni, és a szükséges igazolásokkal együtt (amelyek körét sok további hasznos információval együtt a Kitöltési útmutató tartalmazza) postai küldeményként el kell juttatni az alábbi címre:

DE Hallgatói Önkormányzat
Debreceni Egyetem Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság
4010 Debrecen, Pf.: 77.

A borítékra feltétlenül rá kell írni:
ELSŐÉVES KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

Amennyiben kollégiumba/diákotthonba jelentkezik, a pályázat feltétele továbbá 600 Ft eljárási díj befizetése, amelyet a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszeren keresztül tehet meg. A kollégiumi eljárási díj befizetéséhez először a gyűjtőszámlára (10034002-00282871-01120008; Neptun gyűjtőszámla) kell utalni a megfelelő összeget. Kérjük, hogy az átutalásnál a közlemény rovatba az alábbiak kerüljenek: NK-Neptun-kód, név (példa: NK-AB1234 Kiss József). Az "NK-" előtag nagyon fontos a pénzügyi adminisztrációhoz!

Ezután következik a teljesítés a hallgatói felületen a következő módon: Pénzügyek > Befizetés > Tétel kiírás gomb > Szolgáltatás jogcím választása > Szolgáltatás típusa: Kollégiumi felvételi eljárási díj (600 Ft). A félév beállításánál a 2020/21/1 lehetőséget válassza, a típusnál pedig a „Minden típus”-t. A kiírt tétel teljesítése: Pénzügyek > Befizetés > Listázás gomb > az eljárási díj kijelölése a kis négyzet beikszelésével > Befizet opció kiválasztása > Tovább > Gyűjtőszámlás fizetés > Befizet. Nagyon fontos a kiírt tétel teljesítése, mert csak ekkor történik meg ténylegesen az eljárási díj befizetése.

A DÍJTÉTEL 2020. AUGUSZTUS 25-IG TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSE A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE. Aki nem fizeti be az eljárási díjat, annak kollégiumi felvétele érvénytelenné válik!

Azoknak, akik csak szociális ösztöndíjra pályáznak és kollégiumba/diákotthonba nem jelentkeznek, nem kell eljárási díjat fizetniük.

Amennyiben a 2020/2021-es tanévet megelőzően már a Debreceni Egyetem bejelentkezett hallgatója volt, de szakváltás miatt vagy magasabb képzési szintre (pl. alapképzésről mesterképzésre) történő felvétele miatt az említett tanévet elsőévesként kezdi, csak akkor nyújtson be kollégiumi felvételi és/vagy szociálisösztöndíj-kérelmet, ha a felsőbb évesek számára meghirdetett júniusi eljárásban nem vett részt. Vagy abban az esetben, ha részt vett ebben az eljárásban és önköltséges/költségtérítéses státuszára tekintettel utasítottak el és az új képzését állami ösztöndíjas formában kezdi meg.

A szerb vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű, Hunyadi János (miniszteri) ösztöndíjas, debreceni székhelyű karon tanulmányait megkezdő hallgató (a Zeneművészeti Kar kivételével) kollégiumi jelentkezését csak az ELTE Debreceni Márton Áron Szakkollégiumba adhatja le a szakkollégium által előírt módon (cím: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 13.; tel.: 52/536-722, e-mail: masz@unideb.hu). Figyelem! A szociális ösztöndíjra a miniszteri ösztöndíjas hallgatók is a többi hallgatóval azonos feltételek mellett pályázhatnak, ezért a jelentkezési felületen ki kell tölteniük és minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet augusztus 12-ig, attól függetlenül, hogy a miniszteri ösztöndíjukról addig döntés születik-e vagy sem.

Bármely pályázó nyújt be idegen nyelvű igazolásokat, azokat csak magyar fordításukkal együtt tudjuk elfogadni. Ennek nem kell hivatalos fordításnak lennie.

A fogyatékossággal élő hallgatóknak is minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet, mivel a kollégiumi felvételhez és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő az egyetemi felvételi eljárás során igényelt többletpontok igazolása!

A Debreceni Egyetem minden kollégiumi elhelyzésre jogosult hallgatója képzési szinttől függetlenül az egyetem bármely kollégiumába kérheti felvételét!

Az eljárás eredményét és az elért pontszámot a koli.unideb.hu honlapon tekintheti majd meg. A kollégiumba felvett hallgatók a bentlakási feltételeket szintén erről a honlapról tölthetik majd le, válaszborítékot nem kell mellékelni!

Az igénylőlap és a tájékoztató csak a legfontosabb kitöltési tudnivalókat, illetve a leglényegesebb információkat tartalmazza. A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatot, benne a felvételi eljárás teljes leírása megtalálható ezen az oldalon a Szabályzatok menüpontban, valamint a Debreceni Egyetem honlapján: unideb.hu > Az Egyetemről > Ügyintézés > Szabályzatok menüpont alatt. A kérvény összeállításához feltétlenül tanulmányozza át ezen a honlapon a Kitöltési útmutatót és a Hasznos információkat!

Részletesebb tájékoztatás kapható telefonon az (52) 512-920-as számon és az (52) 512-900-as szám 22240-es mellékén. Személyesen a Kossuth Lajos III-as Kollégium 3018-as irodájában érdeklődhetnek munkanapokon 9.00 és 14.00 óra, pénteken 9.00 és 13.30 között. Kérdéseit neve és Neptun-kódja megadásával e-mailben is felteheti a kollegium.szoctam@unideb.hu e-mail címre. Kérjük, hogy a személyes megkeresés helyett inkább az e-mailben és telefonon történő kommunikációt részesítse előnyben. Ajánljuk honlapunk fórumát is.

Sikeres pályázást kíván a

Debreceni Egyetem Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (DE KFSZB)Információk felsőbb éves hallgatók számáraA felsőbb évesek számára meghirdetett kollégiumi felvételi eljárás lezárult, a határozatok és az egyéb dokumentumok a Felsőéves kollégiumi felvételi és szociálisösztöndíj-eljárás eredménye menüpontban érhetőek el.

Kollégiumi férőhely lemondása kollégiumi felvételi és szociális irodához benyújtott nyilatkozat alapján történhet, 2020. augusztus 17-ig.

A lemondó nyilatkozat a baloldali menüben érhető el.

A nyilatkozat leadása történhet személyesen a Kossuth Lajos III. Kollégium 3018-as irodájában (a fenti időpontokban), vagy postai úton. A postai úton történő lemondás esetén a következő címre kell elküldeni a nyilatkozatot: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kossuth Lajos III. Kollégium, fsz. 3018, KFSZB. A borítékra írják rá: Lemondó nyilatkozat.

Mindazoknak, akik nem kerültek be a kollégiumba, 2020. augusztus 17-től van lehetőségük várólistára jelentkezni. A Kollégiumi Igazgatóság illetékese:

  • Borbás József, Kossuth III-as Kollégium 3019-es iroda
    tel.: (52) 512-900/73015, e-mail: borbas.jozsef@unideb.hu

A várólistára a kollegiumok.unideb.hu oldalon kitöltött jelentkezési lap kitöltésével lehet. Az e-mailben kapott kérvényt ki kell nyomtatni, saját kezűleg alá kell írni és el kell juttatni a Kollégiumi Igazgatóság illetékesének.

Kollégiumok közötti csere ügyében augusztus 24-ig a szociális referenseket kell keresni, előzetesen egyeztetett időpontban. Elérhetőségük: kollegium.szoctam@unideb.hu. A Kossuth Lajos I-II-es Kollégium kétágyas férőhelyeinek esetében cserére csak 2020. augusztus 7-ig van lehetőség! A csere adminisztrálása során MINDKÉT (valamennyi) félnek vagy hivatalos meghatalmazottjának személyesen jelen kell lennie. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a cserét követően az egyik fél nem foglalja el a férőhelyét, a csere érvénytelen!

DE KFSZB

Legfrissebb hírek

koli.unideb.hu © 2006-2017 DE Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.